„Właściciel szubienic” – felieton Antoniego Górskiego

Wszyscy znają dziecięcą zabawę w głuchy telefon. Kilku uczestników siada w kręgu a wybrana osoba wymyśla jakieś słowo lub zdanie i przekazuje szeptem, „na ucho” sąsiedniej osobie. Ta zaś, to co usłyszała/zrozumiała przekazuje kolejnej osobie i tak aż do ostatniego uczestnika. W trakcie przekazywania treść jest stopniowo zniekształcana i cała zabawa polega na tym, że końcowa „wiadomość” jest zupełnie odmienna od pierwotnej. Tak też stało się z informacją wokół szubienic po dostarczeniu przeze mnie „Petycji” do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. A wystarczyło dotrzeć do źródła. Czuję się zatem w obowiązku „wyprostować” wszystkie informacje.

Zacznę od góry, od Pana Ministra, a dokładnie od Rzecznika Prasowego MKiDN. Mimo że podczas spotkania u Pana Ministra przedstawiłem dowód w postaci opracowania pana dr hab. Ryszarda Tomkiewicza z Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie z 1998 roku na brak podstaw do twierdzenia, że Xawery Dunikowski jest autorem Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej, to pani Rzecznik, w piśmie do Radia Olsztyn, nie negując tego dowodu, z uporem powtarza to kłamstwo. No cóż! Mogę złożyć to tylko na karb tego, że mimo, że „PiS rządzi”, to wykonawcy wywodzą się z kadr pozostawionych po „POprzednikach” i robią „krecią robotę”.

Wydawałoby się, że w szacownej DEB@CIE (z 14.06.2018r.) żadna manipulacja nie powinna mieć miejsca i mimo, że w tekście przytacza pismo od Rzecznika MKiDN – „MKiDN nie prowadzi obecnie postępowania w sprawie skreślenia z rejestru zabytków pomnika” – to tytuł: „Minister nie wykreśli[?!] szubienic z rejestru zabytków” „poszedł” w świat. Skąd redaktor Adam Socha powziął taką „wiadomość”?

Od początku moich działań w sprawie usunięcia „szubienic” jest ogromny opór „organów”. Najpierw odmowę zajęcia się sprawą uzasadniali tym, że nie „jestem stroną w sprawie”. No, jestem niewymownie wdzięczny „organom” – policji, prokuraturze i sądom – że nie uznały mnie za stronę w sprawie przedmiotu przestępstwa. A „Pomnik Wdzięczności”, w świetle przepisu Kk, art. 256, takim jest, gdyż propaguje system totalitarny, wspierany przez zbrodniczą formację – Armię Czerwoną. Potem zmienili uzasadnienie i twierdzą, że nie mam „prawa własności” do rzeczonego bolszewickiego reliktu. Szkoda, że „organa” tak nie orzekły, a często uczestniczyły, w haniebnym procederze bezprawnego przywłaszczania warszawskich kamienic przez HGW. Wskazują jednak zgodnie na prezydenta Olsztyna jako właściciela „statuji”.

I tu dochodzimy do kłamstwa władcy olsztyńskiego ratusza, wypowiedziane ustami jego rzecznika prasowego. Sam Piotr Grzymowicz pokrętnie, ale też dawał do zrozumienia, że w sprawie usunięcia szubienic nic nie może zrobić, gdyż jest związany „Ustawą o ochronie zabytków”. Tymczasem w wymienionym piśmie od Rzecznika MKiDN „stoi”: „Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie prowadzi obecnie postępowania w sprawie skreślenia z rejestru zabytków wyżej wymienionego pomnika, bowiem do Ministerstwa nie wpłynął wniosek właściciela obiektu, tj. miasta Olsztyn, inicjujący takie postępowanie”. Grzymowicz nie „nie może”, tylko nie chce. Chce natomiast zrobić w centrum Olsztyna skansen  komunizmu i wszystkimi siłami broni „Pomnika Wdzięczności”. Taki z niego miłośnik „Krasnoj Armii”.

Prezydent Grzymowicz ma dziwne pomysły. Chce, żeby na temat „szubienic” wypowiedzieli się mieszkańcy Olsztyna (a co z odwiedzającymi nasze piękne miasto?). Trzeba by najpierw wyedukować mieszkańców, poczynając od samego Piotra Grzymowicza, który wbrew faktom mówi o autorstwie Dunikowskiego czy antytotalitarnej wymowie sowieckiego straszydła. A mieszkańcy tęskniący za sowietyzmem z nostalgią wspominają dziecięce zabawy w cieniu szubienic. Ja też wspominam „fajne” zabawy wśród ruin. Podążając tokiem myślenia Grzymowicza, to też trzeba by było je pozostawić dla potomności!?

Właściciel szubienic chce w następnej kadencji zostać właścicielem komunistycznego skansenu w centrum miasta – jedynego takiego w Polsce.

Antoni Górski

2100-1

Właściciel szubienic

Komentuj "„Właściciel szubienic” – felieton Antoniego Górskiego"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: