„Wieźli nas cztery tygodnie w bydlęcych wagonach”. Olsztyn upamiętnił 79. rocznicę masowych deportacji na Wschód

Według szacunków NKWD podczas pierwszej zsyłki na Sybir i do Kazachstanu w lutym 1940 roku wysiedlono około 140 tysięcy Polaków. Inne źródła podają, że mogło to być nawet ponad 800 tysięcy osób. W Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie uczczono 79. rocznicę tych wydarzeń.

Wielu umarło już w drodze, tysiące nie wróciły do kraju. Władze ZSRR traktowały wywózki nie tylko jako formę walki z wrogami politycznymi, ale także element eksterminacji polskich elit. Na żywej lekcji historii w olsztyńskim Urzędzie Wojewódzkim spotkali się: młodzież z olsztyńskich szkół i zesłańcy, oraz ich potomkowie. Wśród tych, którzy pamiętają te czasy był Stanisław Lepszy z Olsztyna, który miał 9 lat, gdy sowieci wywieźli ich w bydlęcych wagonach do Kazachstanu. Z kolei ojciec pana Stanisława dostał 15 lat ciężkich łagrów na Kamczatce. Wszyscy przetrwali zsyłkę i po wojnie osiedlili się w Olsztynie.

Uroczystość współorganizowała młodzież z III LO w Olsztynie, gdzie działa Klub Wnuka Sybiraka. Wielu z nich dowiedziało się prawdy o swoich przodkach, w momencie gdy zaczęli pytać. Wśród nich jest Łukasz Krzemiński, uczeń III LO a obecnie prezes Klubu, którego babcia była sybiraczką. Dzięki przynależności do klubu utrwala jej pamięć, a kontakty z sybirakami traktuje jako skarbnicę wiedzy historycznej.

Oprócz młodzieży z III LO uroczystość współorganizowały: Stowarzyszenie Związku Sybiraków w Olsztynie i Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ryszarda Knosały w Olsztynie.

Posłuchaj relacji Doroty Grzymskiej

Źródło: Radio Olsztyn

Komentuj "„Wieźli nas cztery tygodnie w bydlęcych wagonach”. Olsztyn upamiętnił 79. rocznicę masowych deportacji na Wschód"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: