W Radiu Olsztyn o rekonstrukcji rządu, decentralizacji państwa i dymisji prof. Maksymowicza

Gośćmi Krzysztofa Kaszubskiego w audycji byli:

  • Izabela Smolińska-Letza – Nowoczesna,
  • Mateusz Paradowski – Polskie Stronnictwo Ludowe,
  • Henryk Falkowski –  Kukiz’15,
  • Jarosław Słoma – Platforma Obywatelska,
  • Krzysztof Wojciechowski – Prawo i Sprawiedliwość.

1. Rekonstrukcja rządu Mateusza Morawieckiego.

Do rządu dołączyli m.in. Elżbieta witek jako szefowa MSWiA, Marian Banaś, nowy minister finansów, Dariusz Piontkowski w resorcie edukacji oraz Bożena Borys-Szopa – szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2. Radykalna decentralizacja państwa postulowana przez opozycję.

Zamiana senatu na „Izbę Samorządowców”, likwidacja urzędy wojewody, zniesienie kadencyjności – to część postulatów, jakie zawarte zostały w deklaracji „Samorządna Rzeczpospolita”. Prezydenci miast związani z PO chcą przeniesienia wielu znaczących kompetencji i uprawnień władz centralnych na ośrodki lokalne.

W dokumencie „Samorządna Rzeczpospolita” zawarto 21 „tez samorządowych”. Na ich podstawie – po konsultacjach – mają powstać postulaty Samorządnej Rzeczpospolitej, a później projekty ustaw. Dokument zakłada też likwidację urzędu wojewody, który według polskiego prawa podlega bezpośrednio premierowi RP i rządowi. Jeszcze inny punkt mówi o obowiązkowym konsultowaniu wszystkich projektów ustaw z władzami samorządowymi. W deklaracji mowa także o decentralizacji funduszy unijnych i zwierzchnictwa powiatów i samorządów wojewódzkich nad służbami  zespolonymi

3. Sytuacja na UWM po dymisji profesora W. Maksymowicza.

Prof. Wojciech Maksymowicz zrezygnował ze stanowiska prorektora do spraw Collegium Medicum na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Przypomnijmy – kolegium rektorskie podjęło decyzję o dymisji Maksymowicza, rozpoczęto także procedurę, w wyniku której poddany pod głosowanie miał być wniosek o odwołaniu prof. Maksymowicza z funkcji prorektora. Szef Collegium Medicum zrezygnował sam; podziękował wszystkim, którzy go wspierali, nie krył także emocji. Prof. Maksymowicz dodał, że wyborach rektorskich nie zamierza startować i nigdy nie miał takiego zamiaru. Zarzewiem sporu była decyzja o przekształceniu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Szkołę Zdrowia Publicznego. W wyniku tej decyzji zrezygnowała z funkcji dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. Anna Doboszyńska, a prof. Maksymowicz zagroził podaniem się do dymisji.

Źródło: Radio Olsztyn

Komentuj "W Radiu Olsztyn o rekonstrukcji rządu, decentralizacji państwa i dymisji prof. Maksymowicza"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


Zabezpieczenie antyspamowe:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: