V Kongres PiS – 2 lipca 2016 (relacja)

W sobotę, dnia 2 lipca 2016 roku, w hali EXPO XXI Warszawa, odbył  się V Kongres Prawa i Sprawiedliwości. Jako główny punkt obrad zaplanowano wybory władz statutowych partii rządzącej. W wydarzeniu wzięli udział również reprezentanci, położonych w województwie warmińsko-mazurskim, Okręgów PiS: nr 35 (ze stolicą w Olsztynie) oraz nr 34 (ze stolicą w Elblągu) – zarówno delegaci, jak i zaproszeni goście. Delegacjom okręgowym przewodniczyli: Minister Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, oraz Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Leonard Krasulski.

Chyba nie byłbym sobą, gdybym, z uwagi na zbliżającą się, kolejną rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, będąc w Warszawie, nie zwiedził kilku powstańczych redut, położonych w Śródmieściu. Dlatego też, po przyjeździe do stolicy, udałem się w kierunku ulicy Zielnej, nad którą góruje gmach „PAST-y” (Polskiej Akcyjnej Spółki Telekomunikacyjnej, zdobyty przez Polaków dnia 20 sierpnia 1944 roku) oraz dalej, ulicą Świętokrzyską, z tak ważnymi punktami oporu i walki powstańców, jak: PKO (kwatera dowództwa Armii Krajowej, obecnie Poczta Polska), biurowiec „Prudential” przy placu Powstańców Warszawy (najwyższy budynek w przedwojennej Polsce – powiewająca na nim biało-czerwona flaga stała się symbolem zrywu z 1 sierpnia 1944 roku) oraz Poczta Główna (obecnie siedziba Narodowego Banku Polskiego). Następnie poszedłem do kościoła p.w. Świętego Krzyża (zniszczonego przez Niemców pod koniec powstania) i Pałacu Prezydenckiego, by zobaczyć tablicę poświęconą ś.p. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Lechowi Kaczyńskiemu (uroczyście odsłoniętą dnia 10 kwietnia 2016 roku). Po drodze do hali EXPO XXI odwiedziłem jeszcze m.in. okolice Muzeum Powstania Warszawskiego (na Woli).

20160702-0052

Gmach „PAST-y”

20160702-0009

Dawna siedziba PKO (obecnie Poczta Polska)

20160702-0013

Pomnik przy placu Powstańców Warszawy (dawniej plac Napoleona)

20160702-0017

Biurowiec Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Prudential”

20160702-0021

Przedwojenna Poczta Główna (dziś NBP)

20160702-0027

Kościół p.w. Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu

20160702-0035

Pałac Prezydencki (kiedyś Pałac Radziwiłłów – Namiestnikowski) – po lewej widoczne upamiętnienie 96 ofiar tragedii smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku

20160702-0034

Tablica upamiętniająca ś.p. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na Pałacu Prezydenckim

20160702-0076

Muzeum Powstania Warszawskiego

Na miejsce dotarłem w samą porę – na przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, otwierające obrady V Kongresu Prawa i Sprawiedliwości. Prezes PiS podkreślił m.in., iż nasza działalność nie zakończyła się po zwycięskich wyborach i wprowadzeniu pierwszych reformach – podstawowe założenia programowe i obietnice muszą być dalej realizowane, a „dobra zmiana” kontynuowana. Jarosław Kaczyński przypomniał o zasadach sprawnego rządzenia oraz dał do zrozumienia, że, choć od początku pracy rządu PiS, z Premier Beatą Szydło na czele, nie udało się uniknąć błędów, to trzeba się ich wystrzegać w przyszłości, a sprawując funkcje publiczne, służyć Ojczyźnie i słuchać Polaków, zgodnie ze słowami modlitwy księdza Piotra Skargi, „…swoich pożytków zapomniawszy…”. Odniósł się również do sprawy Trybunału Konstytucyjnego i potrzeby zmiany ustawy zasadniczej, a także obecnej sytuacji w Europie i przyszłości Unii Europejskiej po tzw. Brexicie (wyrażonej w referendum woli Brytyjczyków opuszczenia struktur unijnych). Po wystąpieniu Prezesa PiS głos zabrali: Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin oraz Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

20160702-0127

20160702-0096

Przemówienie Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

Wybory władz naczelnych PiS poprzedziło przyjęcie regulaminu i porządku obrad V Kongresu, a także wybór jego Prezydium (przewodniczącym Kongresu został Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński) oraz pozostałych organów. Warto w tym miejscu przypomnieć, że, zgodnie z treścią przepisów „Statutu Prawa i Sprawiedliwości”, władzami naczelnymi partii są:

  • Kongres,
  • Prezes PiS,
  • Rada Polityczna,
  • Komitet Polityczny,
  • Krajowa Komisja Rewizyjna i
  • Koleżeński Sąd Dyscyplinarny.

Podczas V Kongresu mieli zostać wybrani Prezes (jedynym kandydatem na to stanowisko był Jarosław Kaczyński) oraz członkowie: Rady Politycznej, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego. Co istotne, pretendentami do Rady Politycznej z Okręgu nr 35 byli: obecny członek tego organu, Artur Chojecki (Wojewoda Warmińsko-Mazurski), i Dariusz Rudnik (olsztyński radny, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie).

20160702-0107

Prezydium V Kongresu PiS

Po dosyć sprawnym przeprowadzeniu wspomnianych wyżej wyborów, przyszedł czas na liczenie głosów, w czasie którego miała miejsce dyskusja na bieżące tematy polityczne. Głos zabrali posłowie do Parlamentu Europejskiego z frakcji konserwatystów i reformatorów. Wśród kolejnych prelegentów znaleźli się m.in. Artur Chojecki (który krótko zarysował najważniejsze problemy Warmii i Mazur) oraz Dariusz Rudnik (w którego wystąpieniu nie zabrakło kwestii dotyczących rozwoju szkolnictwa zawodowego i reformy samorządu terytorialnego). Na koniec tej części spotkania, Kongres przyjął uchwałę w sprawie obecnej sytuacji w Unii Europejskiej i pozycji Polski w debacie nad zmianami w jej strukturach.

20160702-0118

Wystąpienie Artura Chojeckiego na Kongresie

20160702-0124

Dariusz Rudnik przemawia na forum V Kongresu PiS

Następnie ogłoszono wyniki tajnego głosowania w przedmiocie wyboru Prezesa Prawa i Sprawiedliwości, którym kolejny raz (praktycznie jednogłośnie) został Jarosław Kaczyński. Jest rzeczą naturalną, że, podobnie, jak nie dymisjonuje się zwycięskiego wodza, tak samo nie powinno zwalniać się z piastowanego stanowiska przywódcy partii politycznej, po tak spektakularnych zwycięstwach, jakimi bez wątpienia były ubiegłoroczne wybory prezydenckie i parlamentarne. Gromko oklaskiwany, nowo wybrany Prezes PiS podziękował za zaufanie i pokreślił, iż przyjmuje ten wynik jako wyraz powierzenia misji przewodniczenia tej ogromnej pracy dla Polski, która pozostaje przed nami – członkami obozu „dobrej zmiany” – do wspólnego wykonania.

20160702-0127

Jarosław Kaczyński dziękuje delegatom za wybór na stanowisko Prezesa PiS

Na zakończenie, Prezydium V Kongresu podło informację, że wyniki wyborów do organów kolegialnych zostaną podane na stronie internetowej Prawa i Sprawiedliwości. Dla mnie szczególnym doświadczeniem była możliwość (kolejny już raz) zamienienia kilku słów m.in. z Premier Beatą Szydło, Prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, Wicepremierem i Ministrem Rozwoju Mateuszem Morawieckim, Ministrem Obrony Narodowej Antonim Macierewiczem oraz Ministrem Infrastruktury i Budownictwa Andrzejem Adamczykiem.

Po zamknięciu obrad V Kongresu Prawa i Sprawiedliwości udaliśmy się jeszcze, razem z Ministrem Jerzym Szmitem i Wojewodą Arturem Chojeckim, pod bramę więzienia przy ulicy Rakowieckiej, by oddać hołd pomordowanym przez funkcjonariuszy tzw. Polski Ludowej, w jego murach, Bohaterom antykomunistycznego powstania – m.in. rotmistrzowi (pułkownikowi) Witoldowi Pileckiemu, majorowi (pułkownikowi) Zygmuntowi Szendzielarzowi ps. „Łupaszka” oraz generałowi brygady Augustowi Emilowi Fieldorfowi ps. „Nil”.

20160702-0137

20160702-0138

Tablice z nazwiskami ofiar komunizmu na murze zakładu karnego
przy ul. Rakowieckiej w Warszawie

Radosław Nojman
uczestnik V Kongresu Prawa i Sprawiedliwości

 

 

Czytaj również:

 

Komentuj "V Kongres PiS – 2 lipca 2016 (relacja)"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: