Tego na Warmii i Mazurach jeszcze nie było! GDDKiA podsumowuje 2017 rok

2,9 mld zł to wartość inwestycji, których rezultaty udostępnione zostały kierowcom na Warmii i Mazurach w 2017 roku, czyli 75 km nowych dróg ekspresowych i obwodnic. Wartość wszystkich toczących się na drogach krajowych regionu inwestycji to blisko 4,4 mld zł.

Drogi ekspresowe i obwodnice

W 2017 r. kontynuowano prace na kontraktach zawartych w latach 2015-16. Są to następujące odcinki:

 • S7 Nidzica Północ – Nidzica Południe /9,1km/229,4 mln zł
 • S7 Nidzica Południe – Napierki/13,6km/263,1 mln zł
 • S51 Olsztyn – Olsztynek/13,3km/394,8 mln zł
 • S7 Ostróda Południe – Rychnowo/8,8km/299,2 mln zł
 • S7 Rychnowo – Olsztynek/11,3km/388,5 mln zł
 • S7 Ostróda Płn. – Ostróda Płd. wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu dk16/18,4 km/1 318,5 mln zł
 • dk 16 południowa obwodnica Olsztyna, zad. 1 Olsztyn Zachód – Olsztyn Południe/10 km/387,5 mln zł
 • S51 południowa obwodnica Olsztyna, zad. 2 Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe/14,7 km/1,01  mld zł

Spośród wyżej wymienionych dróg w 2017 roku udostępniono kierowcom wszystkie odcinki S7, drogę S51 Olsztyn – Olsztynek oraz obwodnicę Ostródy wciągu dk16. To łącznie prawie 75 km o wartości blisko 2,9 mld zł. W budowie pozostają jeszcze dwa odcinki obwodnicy Olsztyna, których realizacja zakończy się w 2018 roku. Podpisaniem umów rozpoczęły się natomiast dwa nowe kontrakty na projekt i budowę odcinków drogi ekspresowej S7 realizowanej przez olsztyński oddział GDDKiA na terenie Mazowsza, tj. Napierki – Mława (14 km) i Mława – Strzegowo (21,5 km). W pierwszym kwartale 2018 roku na podpisanie umów na projekt i budowę oczekują jeszcze dwa mazowieckie odcinki S7 Strzegowo – Pieńki i Pieńki – Płońsk, obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15 oraz trzy odcinki drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki.

Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

W bieżącym roku GDDKiA Oddział w Olsztynie realizował także zadania inwestycyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Program ten stanowi część Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-23 (z perspektywą do 2025). Dobór zadań do Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych następuje poprzez wybranie z planów GDDKiA tych inwestycji, dla których zostały określone najwyższe klasy ryzyka. Realizacja Programu w wymiarze wieloletnim pozwoli na zmniejszenie liczby odcinków niebezpiecznych i wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego (redukcja liczby wypadków i ich ofiar). Lista tych zadań będzie każdego roku aktualizowana.

W roku 2017 w ramach PLMN realizowane były następujące zadania o łącznej wartości ok. 71,5 mln zł. Są to:

 • dk53/59 Rozogi – budowa ronda
 • dk16 Kisielice – Ogrodzieniec – budowa ciągu pieszo – rowerowego
 • dk63 Węgorzewo – budowa ronda
 • dk59/63 Giżycko – budowa ronda wraz rozbudową istniejącego układu drogowego do przekroju dwujezdniowego
 • dk51 Dywity – budowa ciągu pieszo-rowerowego
 • dk16 Stradomno – budowa chodnika
 • dk16 Stare Jabłonki – remont mostu
 • dk53 Szczytno – rozbudowa drogi (ul. Leyka, Wileńska)

wiceminister SzmitW 2017 roku zrealizowaliśmy bardzo ambitne plany infrastrukturalne, które tak naprawdę nie mają precedensu w historii naszego regionu – skomentował podsumowanie Jerzy Szmit. Czuję ogromną satysfakcję, że rząd Prawa i Sprawiedliwości mocno przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa i likwidacji wykluczenia komunikacyjnego Warmii i Mazur. Z tego miejsca, za ogromny wysiłek i mobilizację, chciałbym podziękować GDDKiA, nadzorowi budowlanemu, pracownikom wykonawców i wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w procesy budowy. Dzięki nim transport drogowy i kolejowy w naszym regionie ma i będzie miał się dużo lepiej.

 

Inwestycje w przygotowaniu

W 2017 r. zakończyły się  przetargi na budowę w systemie „Projektuj i buduj”. Są to zadania:

 • •S7 Napierki – Mława (14 km),
 • •S7 Mława – Strzegowo (21,5 km),
 • •S7 Strzegowo – Pieńki (22 km),
 • •S7 Pieńki – Płońsk (13,7 km),
 • •dk15 obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego (18 km).

W fazie końcowej znajdują się postępowania na budowę trzech odcinków drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki.

W 2017 roku zostały podpisane umowy na wykonanie dokumentacji dwóch dróg, tj.:

 • studium techniczno–ekonomiczno–środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk,
 • koncepcji programowej, projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy.

W kwietniu 2018 roku mają zakończyć się prace nad koncepcją programową dla odcinka dk16 Borki Wielkie – Mrągowo wraz  z obwodnicą Mrągowa, co pozwoli jeszcze w 2018 roku ogłosić przetarg na projekt i budowę tej drogi.

Plany na 2018

W przyszłym roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego kończyć się będzie budowa obwodnicy Olsztyna (2 zadania). W pierwszym kwartale 2018 roku planujemy podpisać umowy na projekt i budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15, drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki oraz 2 odcinków S7 na terenie województwa mazowieckiego od Napierek do Płońska. W planach jest także ogłoszenie przetargu na projekt i budowę S16 Borki Wielkie – Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa w ciągu dk59. Kontynuowane będą także zadania z Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

Źródło: GDDKiA Olsztyn

Komentuj "Tego na Warmii i Mazurach jeszcze nie było! GDDKiA podsumowuje 2017 rok"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: