Szefowa Krajowego Biura Wyborczego, Magdalena Pietrzak odwiedziła Olsztyn i rozmawiała z samorządowcami

Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich zorganizował spotkanie, w sprawie wyborów samorządowych, z Szefową Krajowego Biura Wyborczego, Magdaleną Pietrzak. Tematem spotkania była organizacja wyborów oraz rozliczenie dotacji na cele wyborcze.

– Chcemy wyjaśnić wszelkie wątpliwości jakie są na styku wójt, burmistrz, prezydent a urzędnik wyborczy. Jako związek otrzymaliśmy wiele głosów o tym, ze wójtowie nie będą chcieli podpisywać porozumień, w których tak określone są zasady współpracy. Główny powód jest taki, że nieprecyzyjnie jest określony zakres tej współpracy. My chcemy jak najlepiej i najsprawniej przeprowadzić wybory. Obawiamy się jednak tego, że w razie jakichś niepowodzeń będzie próba przerzucenia tej odpowiedzialności na wójta, burmistrza czy prezydenta – powiedział  Stanisław Trzaskowski, przewodniczący Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.

Głównym tematem spotkania było porozumienie, jakie gminy mogą podpisywać z Krajowym Biurem Wyborczym. Porozumienia wyborcze miały wyeliminować ewentualne spory co do zadań przypisanych urzędnikom wyborczym i gminom w związku z wyborami samorządowymi.

Porozumienie określać ma wyłącznie warunki organizacyjno-administracyjne i techniczne związane z obsługą przez gminę urzędnika wyborczego. W odniesieniu do obsługi urzędnika wyborczego projekt porozumienia precyzuje, że w szczególności chodzi o zapewnienie pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem na siedzibę urzędnika wyborczego, zlokalizowanych –w miarę możliwości  w budynku urzędu gminy. W projekcie porozumienia zapisano też, że wójt powinien zapewnić urzędnikowi wyborczemu niezbędne do wykonywania zadań materiały biurowe, możliwość korzystania z łączności telefonicznej i informatycznej, a także możliwość pełnienia dyżuru przez urzędnika wyborczego.

Uczestnicy spotkania mieli wiele pytań odnośnie niejasnych dla nich kwestii zawartych w tym porozumieniu. Najważniejsze jest to, że gmina może, ale nie musi tego porozumienia podpisywać. Jeżeli jednak gmina takiego porozumienia nie podpisze, to będzie musiała przedstawić bardzo szczegółowe podsumowanie z rozliczenia otrzymanej dotacji.

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego, Magdalena Pietrzak zapewnia, że środków na wybory nie zabraknie– Jak przyszłam do pracy na to stanowisko był przygotowany projekt budżetu, ale każdy z tych wskaźników jeszcze podnosiłam, więc nie ma takiej możliwości, żeby tych środków było mniej. Mogę powiedzieć z pełną świadomością, że środków przeznaczonych na te wybory samorządowe jest więcej niż pierwotnie było zaplanowane.

Sporo wątpliwości wśród przedstawicieli gmin wzbudzało zapewnienie transportu urzędnikowi wyborczemu- Urzędnicy wyborczy wszystkie zadania będą wykonać razem z pracownikami urzędów. Nie ma w ogóle takiej potrzeby, żeby oddzielnie ten urzędnik gdziekolwiek jechał. Wszystko jest kwestią współpracy i dobrej woli, żeby wspólnie te przejazdy organizować – powiedziała Magdalena Pietrzak.

Przedstawiciele gmin obecni na spotkaniu przypominali także o tym, że system wyborczy nie zawsze działał prawidłowo i mają obawy, że może to się powtórzyć. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego zapewniała jednak, że było już przeprowadzonych wiele testów tego systemu, a we wrześniu będą miały miejsce obciążeniowe testy. Teraz urzędnicy z gmin mają czas, żeby się zapoznać z tym systemem wyborczym, ponieważ system jest zupełnie nowy i został stworzony specjalnie pod te wybory.

Dużo się mówi o tym, że w całym kraju brakuje urzędników wyborczych, a jak ta sytuacja przedstawia się w województwie warmińsko-mazurskim? – Na terenie naszej delegatury ciągle brakuje urzędników wyborczych. Na chwilę obecną brakuje ośmiu urzędników, ale sytuacja jest nadal dynamiczna, czyli zdarzają się nowe powołania, jak również i rezygnacje. Urzędnik to nowa instytucja. My potrzebujemy tych ludzi, ponieważ oni mają wykonywać określone zadania podczas wyborów – powiedział Piotr Sarnacki, dyrektor olsztyńskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Źródło: Gazeta Warmińska

Komentuj "Szefowa Krajowego Biura Wyborczego, Magdalena Pietrzak odwiedziła Olsztyn i rozmawiała z samorządowcami"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: