Szef Warmińsko-Mazurskiej SSE o nowej ustawie: Jest już kolejka chętnych do inwestycji

Jest już kolejka chętnych do uzyskania wsparcia na podstawie nowych zasad – mówi PAP szef Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o przepisach, które weszły w życie w minioną sobotę. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji zakłada, że cała Polska staje się specjalną strefą ekonomiczną (SSE).

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Grzegorz Smoliński przypomniał w poniedziałek w rozmowie z PAP, że nowe przepisy dają możliwość włączania do strefy inwestycji na gruntach prywatnych, a te inwestycje, jak podał, należą do największych.

„Dzięki nowej ustawie przedsiębiorcy będą mogli uzyskiwać decyzje o wsparciu na 15 lat. Nie będzie wygaszenia stref 31 grudnia 2026 r.” – mówił.

Ocenił, że gdyby nie nowe możliwości, to zainteresowanie inwestorów byłoby coraz mniejsze, ponieważ możliwość uzyskania pomocy publicznej byłaby już mocno ograniczona czasowo.

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, podsumowując pierwsze półrocze 2018 r., poinformował, że firmy, które w tym czasie otrzymały zezwolenia na działalność zadeklarowały nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 152 mln zł. Przedsiębiorstwa mają zatrudnić 153 pracowników.

Zezwolenia w 2018 roku dostało osiem przedsiębiorstw z kapitałem polskim (po dwa zezwolenia dostały dwie firmy-PAP) i jedna firma z kapitałem niemieckim.

Wśród tych inwestorów jest piekarnia i cukiernia Marek Szabelski, która za 12 mln zł w Pieckach wybuduje zakład produkcji pieczywa, ciast i słodyczy. Za 25 mln zł w Nidzicy spółka New Energy Transfer zbuduje zakład zajmujący się budową instalacji do zamiany ciepła w chłód oraz na potrzeby produkcji wody gorącej i produkcji wody odsolonej. Także w Nidzicy firma Blue Bird Poland za 17,8 mln zł chce zbudować zakład produkujący innowacyjne fotele hybrydowe – pierwsze na świecie krzesła biurowe, na których można przybrać pozycję klękosiadu.

Również w Nidzicy za 10,5 mln zł powstanie fabryka mebli tapicerowanych spółki MK Design, a za 2 mln zł firma Pur rozbuduje zakład produkcji stelaży do mebli tapicerowanych. Bruss w Mrągowie za 40 mln zł rozbuduje zakład produkcji części do silników samochodowych. Inne firmy planują rozbudowę zakładów z branży spożywczej i kosmetycznej.

W Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w sumie 105 inwestorów uzyskało 138 zezwoleń; wartość nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw wynosi 6,3 mld zł; firmy utworzyły 11,3 tys. miejsc pracy.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji umożliwia zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat. Z zachęt będą mogły korzystać nie tylko duże, ale przede wszystkim mikro, małe i średnie firmy.

Wkrótce mają być też gotowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy, które określą szczegółowe kryteria (jakościowe i ilościowe) przyznawania ulg dla przedsiębiorców oraz przypiszą poszczególne województwa i powiaty poszczególnym zarządzającym obszarów, czyli dotąd funkcjonującym SSE. Jedna SSE będzie zarządzała kilkoma sąsiadującymi ze sobą obszarami/województwami.

Ustawa przewiduje, że o ulgi podatkowe i preferencyjne warunki będzie mogła wystąpić każda firma w każdym mieście czy gminie. Przy czym preferowane będą np. inwestycje związane z tworzeniem centrów badawczo-rozwojowych czy centrów usług wspólnych. Premiowani będą inwestorzy współpracujący z naszymi uczelniami, rozwijający ciąg dostawców w Polsce, tworzący dobre miejsca pracy, czyli takie, gdzie średnie wynagrodzenie jest wyższe niż średnia płaca krajowa. Równie ważne będzie też to, czy inwestor będzie należał do klastra (chodzi o to, by rozwijać współpracę w ramach pokrewnych sektorów).

Dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych ma się skrócić czas wydawania decyzji o wsparciu (dotychczas wynosił on od pół roku do dwóch lat). A mikro, małe i średnie firmy nie będą przenosić się do poszczególnych stref i inwestować z dala od swojego obszaru działania, ale tam gdzie im wygodniej.

Źródło: PAP


Podsumowanie osiągnięć W-M SSE SA
w pierwszym półroczu 2018r.

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA podpisał w pierwszym półroczu 2018 r. jedenaście zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie objętym granicami W-M SSE. 

Zapisy zawarte w tych zezwoleniach przedstawiają się następująco:
– nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 152 170 000 zł;
– zatrudnienie minimum 153 nowych pracowników;
– utrzymanie 1184 miejsc pracy (w przedsiębiorstwach które otrzymały zezwolenia w 2018 r.).

Przedsiębiorstwa, które otrzymały zezwolenia w pierwszym półroczu 2018 r. z uwzględnieniem wielkości (dwie firmy otrzymały po dwa zezwolenia):
• jedno przedsiębiorstwo duże;
• dwa przedsiębiorstwa średnie;
• sześć przedsiębiorstw małych.

Przedsiębiorstwa, które otrzymały zezwolenia w pierwszym półroczu 2018 r. z uwzględnieniem pochodzenia kapitału (dwie firmy otrzymały po dwa zezwolenia):
• osiem przedsiębiorstw z kapitałem polskim;
• jedno przedsiębiorstwo z kapitałem niemieckim.

Od 9.02.2016 r. obecny Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA wydał 59 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Na ich podstawie przedsiębiorcy zobowiązali się do poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 2 043 776 000 zł oraz zatrudnienia minimum 1 899 nowych pracowników.

Szczegóły zapisów zawartych w zezwoleniach wydanych w pierwszym półroczu 2018 r. przedstawiają się następująco:

1. PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI 
Inwestycja zlokalizowana w Pieckach.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 12 050 000 zł oraz zatrudnienie minimum 5 nowych pracowników i utrzymanie 155 miejsc pracy.
W ramach planowanej inwestycji wybudowany zostanie zakład produkcji pieczywa, ciast i słodyczy. Budynek produkcyjno-usługowy zostanie wyposażony w niezbędne urządzenia i linie technologiczne. W oparciu o wyniki prac B+R uruchomiona zostanie produkcja tradycyjnego pieczywa oraz innych wyrobów ciastkarskich i cukierniczych wykonywanych z surowców ekologicznych z wykorzystaniem technologii bio-fermentacji jabłkowej.
Szczegółowe informacje.

2. NEW ENERGY TRANSFER sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Nidzicy.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 24 940 000 zł oraz zatrudnienie minimum 20 nowych pracowników.
Przedmiotem inwestycji będzie budowa zakładu zajmującego się dostarczaniem urządzeń i kompleksowych instalacji do zamiany ciepła w chłód, odzysku odpadowego ciepła niskoparametrowego na potrzeby produkcji wody gorącej oraz produkcji wody odsolonej przy pomocy technologii sorpcyjnych. W ramach projektu powstanie Centrum B+R Innowacyjnych Technologii Sorpcyjnych NET wyposażone w nowoczesny sprzęt laboratoryjny oraz maszyny i infrastrukturę techniczną.
Szczegółowe informacje.

3. BLUE BIRD POLAND sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Nidzicy.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 17800 000 zł oraz zatrudnienie minimum 25 nowych pracowników.
Blue Bird Poland sp. z o.o. uruchomi produkcję innowacyjnego fotela hybrydowego, pierwszego na świecie krzesła biurowego z funkcją klękosiadu podpierającego kręgosłup. Przedsiębiorstwo planuje budowę zakładu oraz wyposażenie go w linie technologiczne.
Szczegółowe informacje.

4. BRUSS POLSKA sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Mrągowie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 10 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 3 nowych pracowników i utrzymanie 367 miejsc pracy.
Przedsiębiorstwo zamierza rozbudować istniejący zakład i zwiększyć jego moce produkcyjne. Projekt zakłada rozbudowę hali produkcyjno-magazynowej, budowę nowych pomieszczeń laboratorium oraz pomieszczeń biurowych i socjalnych. Zakupione również zostaną nowe maszyny i urządzenia oraz wyposażenie laboratorium.
Szczegółowe informacje.

5. ARA PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Elblągu.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 6 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 3 nowych pracowników i utrzymanie 20 miejsc pracy.
Projekt dotyczy utworzenia Centrum Badawczo – Rozwojowego. Będą w nim opracowywane nowe rozwiązania prowadzące do zwiększenia i zautomatyzowania produkcji szaf elektrycznych i innych elementów z dziedziny robotyki i automatyki przemysłowej. W ramach inwestycji powstanie budynek oraz kupione zostaną urządzenia i aparatura badawcza wraz z oprogramowaniem.
Szczegółowe informacje.

6. MK DESIGN sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Nidzicy.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 10 500 000 zł oraz zatrudnienie minimum 49 nowych pracowników i utrzymanie 61 miejsc pracy.
Przedsiębiorstwo wybuduje fabrykę produkującą meble tapicerowane. W ramach inwestycji planowana jest budowa hali produkcyjnej wraz z wyposażeniem zakładu w niezbędną infrastrukturę i maszyny. Przy fabryce ma powstać część socjalna i biurowa.
Szczegółowe informacje.

7. BRAND SERVICE Paweł Maj
Inwestycja zlokalizowana w Pomiechówku.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 2 650 000 zł oraz zatrudnienie minimum 5 nowych pracowników i utrzymanie 10 miejsc pracy.
Planowana inwestycja polega na budowie nowego zakładu produkcji kosmetyków i chemii gospodarczej. W ramach projektu powstaną obiekty produkcyjne z pełną infrastruktura techniczną i pełnym zapleczem laboratoryjnym, magazynowym, biurowym oraz socjalnym. Kupiona zostanie nowoczesna linia produkcyjna oraz wyposażenie laboratorium.
Szczegółowe informacje.

8. TABOR spółka jawna Gronkowski Robert
Inwestycja zlokalizowana w Bartoszycach.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 1 450 000 zł oraz zatrudnienie minimum 3 nowych pracowników i utrzymanie 12 miejsc pracy.
Planowana inwestycja będzie polegała na wybudowaniu nowego zakładu zajmującego się produkcją wyrobów wędliniarskich i wyposażeniu go w nowoczesne maszyny i urządzenia. Zakład produkcyjny będzie wytwarzał kiełbasy, szynki, pasztety i inne wyroby pochodzenia zwierzęcego np. tłuszcze. Produkowane mają być w nim również wyroby garmażeryjne, takie jak pierogi czy kluski. W zakładzie dokonywany będzie rozbiór tusz mięsnych, pakowanie wyrobów oraz ich przechowywanie.
Szczegółowe informacje.

9. PUR sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Nidzicy.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 2 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 10 nowych pracowników i utrzymanie 148 miejsc pracy.
Spółka w ramach przedsięwzięcia planuje zakup maszyn do produkcji włókniny tapicerskiej, urządzeń szwalniczych, stołów do tapicerowania oraz nowoczesnego plotera CNC do cięcia płyt. Dzięki tym inwestycjom działalność spółki zostanie rozszerzona o produkcję stelaży do mebli tapicerowanych oraz produkcję mebli.
Szczegółowe informacje.

10. BRUSS POLSKA sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Mrągowie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 40 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 10 nowych pracowników i utrzymanie 380 miejsc pracy.
Planowane przedsięwzięcie zakłada rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa. Zostaną kupione dwie kompletne linie produkcyjne komponentów wykorzystywanych w silnikach samochodowych najnowszej generacji.
Szczegółowe informacje.

11.NEW ENERGY TRANSFER sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Elblągu.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 24 780 000 zł oraz zatrudnienie minimum 20 nowych pracowników i utrzymanie 31 miejsc pracy.
Projekt dotyczy budowy nowego zakładu produkcyjnego – Centrum Innowacyjnych Technologii Sorpcyjnych NET. Na podstawie zgłoszenia patentowego będą w nim wytwarzane innowacyjne chłodziarki sorpcyjne. Uruchomienie produkcji jest wynikiem wdrożenia wyników prac B+R w ramach projektu budowy największego na świecie zakładu odsalania wody z zastosowaniem technologii adsorpcyjnej (Solar Village w Arabii Saudyjskiej), gdzie New Energy Transfer sp. z o.o. wykonała i dostarczyła adsorpcyjny system do produkcji chłodu i odsolonej wody.
Szczegółowe informacje.

Źródło: www.wmsse.com.pl

Komentuj "Szef Warmińsko-Mazurskiej SSE o nowej ustawie: Jest już kolejka chętnych do inwestycji"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: