Statystyczny obraz województwa warmińsko-mazurskiego

ilustracja

We współczesnym świecie konkurują nie tylko firmy, ale też i regiony. Przedsiębiorstwa rywalizują o klientów i pozycję rynkową, natomiast regiony walczą o mieszkańców. Ludzie, szczególnie młodzi, głosują nogami, wybierając do życia te województwa, które stwarzają najlepsze warunki do życia. Jak w tej klasyfikacji plasują się Warmia, Mazury i Powiśle?

Województwo warmińsko-mazurskie charakteryzuje się bardzo niekorzystnym saldem migracji w przeliczeniu na 1000 osób. W naszym regionie mamy bowiem do czynienia z ubytkiem mieszkańców, który jest jednym z największych w skali całego kraju. W 2017 roku jedynie gorsza sytuacja występowała w województwie lubelskim. Oznacza to, że mieszkańcy naszego województwa wolą szukać pracy i miejsca do zamieszkania w innych, bardziej zamożnych częściach kraju bądź świata.

Wykres 1. Saldo migracji ludności na 1000 osób w 2017 roku

wykres1

Ale czy jest się czemu dziwić?! Województwo warmińsko-mazurskie nieprzerwanie od momentu swojego istnienia, a więc od 20 lat, charakteryzuje się największym bezrobociem w kraju. We wrześniu 2018 roku stopa bezrobocia w naszym regionie wynosiła 9,9% przy średniej ogólnopolskiej kształtującej się na poziomie 5,8%.

Wykres 2. Stopa bezrobocia we wrześniu 2018 roku

wykres2

Jednocześnie zarobki w naszym województwie są najniższe w kraju. W czerwcu 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw na Warmii, Mazurach i Powiślu wynosiło niewiele ponad 3,8 tys. zł. Jest to zaledwie 79,3% średniej krajowej i 66,9% przeciętnej płacy w województwie mazowieckim. Oznacza to, że przeciętne zarobki w województwie mazowieckim są o 1,9 tys. wyższe niż w naszym regionie.

Wykres 3. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2018 roku

wykres3

Brak pracy i niskie zarobki powodują, że nasz region pozostaje najbardziej zagrożony ubóstwem w Polsce. W 2017 roku w województwie warmińsko-mazurskim 8,7% ludności żyło poniżej skrajnej granicy ubóstwa, czyli poniżej minimum egzystencji zapewniającego godziwe warunki życia. Był to najgorszy wynik spośród wszystkich polskich regionów – dwukrotnie wyższy niż odnotowany przeciętnie w kraju.

Wykres 4. Ludność żyjąca poniżej minimum egzystencji w 2017 roku

wykres4

Na ogólny stan gospodarki regionu przekłada się fakt, że województwo warmińsko-mazurskie przez lata było zaniedbane inwestycyjnie. W tym zaniedbane były inwestycje drogowe. Doskonale to przedstawia długość dróg publicznych o twardej nawierzchni w przeliczeniu na 100 kilometrów kwadratowych. Okazuje się, że pod tym względem województwo warmińsko-mazurskie zajmuje także najgorsze miejsce w kraju. Gęstość dróg na Śląsku i w Małopolsce jest blisko trzykrotnie wyższa niż w naszym regionie.

Wykres 5. Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 kilometrów kwadratowych w 2017 roku

wykres5jpg

Wszystko to sprawiło, że województwo warmińsko-mazurskie przez lata było omijane przez zagranicznych inwestorów. Liczba firm z udziałem kapitału zagranicznego w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w naszym regionie jest bowiem jedną z najniższych spośród wszystkich województw i pod tym względem również zajmujemy jedno z ostatnich miejsc.

Wykres 6. Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego na 10 tys. mieszkańców

wykres6

Dane statystyczne pokazują, że w konkurencji o mieszkańców województwo warmińsko-mazurskie przegrywa. Na Warmii, Mazurach i Powiślu ubywa mieszkańców, a wskaźniki przedstawiające rozwój społeczno-ekonomiczny są jednymi z najgorszych w skali całego kraju. Jest to niewątpliwie efekt prowadzonej polityki, bądź raczej jej braku, na przestrzeni ostatnich lat. Warmińsko-mazurskie potrzebuje zmiany, potrzebuje dobrych gospodarzy, gdyż jak mówił Albert Einstein: „Głupotą jest robić ciągle to samo i oczekiwać różnych rezultatów”.

Ignacy M. Kotkiewicz

Komentuj "Statystyczny obraz województwa warmińsko-mazurskiego"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: