Spotkanie informacyjne dla beneficjentów FIO

UWO_0041W związku z uruchomieniem 1 marca br. konkursu ofert w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 dla organizacji pozarządowych w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane przez wojewodę Artura Chojeckiego oraz pełnomocnika wojewody ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania Dariusza Rudnika. Konferencję szkoleniową otworzył wicewojewoda Sławomir Sadowski.

W spotkaniu w roli prelegentów wzięli udział przedstawiciele Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którzy przedstawili możliwości pozyskania finansowania działalności organizacji pozarządowych w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018, a także odpowiedzieli na wszystkie zadawane pytania.

W ramach kolejnej edycji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r. organizacje pozarządowe otrzymają prawie 60 milionów zł. Konkurs ofert to szansa na rozwój społeczności lokalnych i oddolnych inicjatyw społecznych. Wysokość dotacji wynosi od 20 tys. do miliona zł, w zależności od Priorytetu.

Nowe kryteria strategiczne

W ramach FIO 2018 dodatkowo promowane będą organizacje o niskim rocznym przychodzie, organizacje mające siedziby w małych i średnich miejscowościach (do 25 tys. i 25 tys. – 50 tys. mieszkańców) oraz organizacje, które nie otrzymały dotychczas dotacji w ramach Programu FIO 2014-2020.

Na ocenę wniosków wpływ będzie miał zakres merytoryczny projektu. Premiowane będą projekty, których główny cel dotyczy bezpośrednio rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, czyli: partycypacji publicznej, kontroli obywatelskiej, rozwoju wolontariatu, rozwoju think-tanków obywatelskich, edukacji obywatelskiej, w tym edukacji historycznej i uniwersytetów ludowych, oraz rozwoju instytucjonalnego organizacji, obejmującego m.in. tworzenie porozumień, organizacji parasolowych, federacji itp. Dodatkowe punkty będą mogły również otrzymać inicjatywy dotyczące obchodów 100-lecia niepodległości Polski.

Wsparcie rozwoju organizacji

Tegoroczna edycja Programu FIO wprowadza po raz pierwszy możliwość przeznaczenia części dotacji na rozwój instytucjonalny własnej organizacji. Ze środków FIO – poza kosztami bezpośrednio związanymi z realizacją zadania – do 20% wysokości dotacji będzie można przeznaczyć na takie działania jak np.:

  • podnoszenie kompetencji zespołu, pozyskiwanie wolontariuszy, budowanie bazy członkowskiej;
  • działania zmierzające do zapewnienia organizacji stabilności, większego zróżnicowania źródeł finansowania działalności;
  • uczestniczenie w konsultacjach, ciałach dialogu, koalicjach;
  • zakup sprzętu, wykonanie drobnych remontów lub prac adaptacyjnych nakierowanych na poprawę standardu realizacji misji.

Obszary projektów

Zakres działań możliwych do zrealizowania w ramach FIO obejmuje wszystkie obszary pożytku publicznego. Organizacje mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:

1. Małe inicjatywy;

2. Aktywne społeczeństwo;

3. Aktywni obywatele;

4. Silne organizacje pozarządowe.

Wysokość dotacji wynosi 20 – 400 tys. zł w priorytetach 2 – 4 oraz 20 tys. zł – 1 mln zł w priorytecie 1. Czas realizacji dotowanych projektów obejmuje okres od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Maksymalna kwota na jeden rok to 200 tys. zł (priorytety 2 – 4) i 500 tys. zł (priorytet 1).

Oferty w ramach konkursu można składać do 29 marca br. poprzez Generator FIO na stronie: fio.niw.gov.pl.

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona w maju br.

Wysokość środków na realizację FIO

Wysokość środków w 2018 r. wynosi 60 mln zł, w tym 57,6 mln zł przeznaczono na dotacje, zaś 2,4 mln zł na obsługę techniczną Programu.

Infolinia programu:

Szczegółowe informacje na temat FIO będzie można uzyskać do 29 marca br. pod numerem telefonu 785-682-200, od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 – 15:00 lub na stronie internetowej fio.niw.gov.pl.

źródło: www.uw.olsztyn.pl

fot. Kamil Olszewski

Komentuj "Spotkanie informacyjne dla beneficjentów FIO"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: