Seminarium branżowe w Mrągowie

www.ko.olsztyn.pl1

W czwartek 6 września br. w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie odbyło się spotkanie społeczności szkół zawodowych z pracodawcami. Była to kolejna konferencja zorganizowana przez Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty i Wojewódzką Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych.

www.ko.olsztyn.pl3Zaproszeni na spotkanie przedsiębiorcy z branży hotelarskiej, gastronomicznej, mechanicznej, transportowej oraz usługowej zostali zapoznani ze zmianami w kształceniu zawodowym. W istotę wagi kształcenia zawodowego w Polsce wprowadził słuchaczy Warmińsko–Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki.

Pracodawcom przedstawiono również przykłady istniejących już dobrych praktyk współpracy z przedsiębiorcami. W Zespole Szkół nr 2 jest to innowacja organizacyjna w zawodzie technik ekonomista „Z myślą o służbie” oraz klasy kształcące w zawodzie technik obsługi turystycznej, które są objęte patronatem przez Akademię Rainbow. CKZiU, jako przykład dobrej współpracy z pracodawcą, zaprezentowało działania podejmowane wspólnie z firmami z branży mechanicznej, metalowej czy mleczarskiej.

www.ko.olsztyn.pl2

Podczas spotkania nie zabrakło czasu na dyskusję między przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Olsztynie, pracodawcami i przedstawicielami szkół zawodowych w Mrągowie. Była to przestrzeń do podzielenia się doświadczeniami w zakresie współpracy na linii szkoła – przedsiębiorca. Strony przedstawiły swoje wzajemne oczekiwania, mocne i słabe strony dotychczasowej współpracy. Wszystkie zgłoszone podczas spotkania wnioski posłużą zarówno szkołom jak i pracodawcom do jeszcze lepszego wzajemnego dopasowania się w obszarze edukacji zawodowej.

Źródło: Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Komentuj "Seminarium branżowe w Mrągowie"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: