„Ścierwo rosyjskiego sowietyzmu” – felieton Antoniego Górskiego

1020-7

Przeżyliśmy właśnie kolejną patriotyczną uroczystość – rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Między innymi i prezydent Grzymowicz wygłosił przemówienie, mówiąc wzniośle o wolności i niepodległości. Skąd u niego taka dwulicowość, fałszywość, bo nadal propaguje symbol naszego zniewolenia – pomnik wzniesiony „z wdzięczności” naszym okupantom? Na domiar złego organa państwowe „wolnej”(?) Polski także bronią tego sowieckiego ścierwa uznając, że Grzymowicz, przepraszam, towarzysz Grzymowicz na „lewych” papierach może działać.

Dwa miesiące temu złożyłem do Prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na opieraniu się w swojej działalności Prezydenta Olsztyna na fałszywym dokumencie, jakim jest „Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury („szubienic”) do rejestru zabytków”. Jednak Policja i Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie fałszywego(!) dokumentu.

Wśród wielu uzasadnień „Odmowy”, zawarty jest kuriozalny argument: „… Decyzja [fałszywa] w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków z dnia 19.05.1993r. dotyczy obiektu a nie jego nazwy”[sic!]. A dokument niech będzie i fałszywy!?

Fałszywość dokumentu jest stwierdzona ponad wszelką wątpliwość. Między innymi fałszem jest, że „Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej” wykonano w latach 1949-53”, jak to ujęto w „Uzasadnieniu Decyzji…”. W 1954 roku odsłonięto „Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej” i o posługiwaniu się taką nazwą świadczą uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie w sprawie „Programu obchodów 39 i 40 rocznicy Wyzwolenia Olsztyna” jeszcze w roku 1984 i 1985.

Ktoś dokonał samowoli i sfałszował dokument, a dokument zawierający fałsz, z mocy prawa jest nieprawny i jako taki powinien być unieważniony. Ponadto, wbrew art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego „organa państwowe”; zarówno Policja jak i Prokuratura nie „podjęła wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli”, a wręcz przeciwnie, przechodząc do porządku dziennego nad sprawą fałszywego dokumentu, naruszyli prawo, niedopełniając obowiązków przez funkcjonariusza publicznego.

W „Postanowieniu o odmowie wszczęcia śledztwa” zarówno mł. asp. Małgorzata Kowalczyk, jak i Prokurator Natalia Domaradzka nie kwestionują fałszywości wyżej wymienionego dokumentu, ale przechodzą nad nim do porządku dziennego. Tym samym dają wyraz stosowania podwójnych standardów: innych wobec Obywatela a innych wobec urzędu. Gdybym ja posłużył się fałszywym dokumentem zostałbym natychmiast aresztowany. Przecież takie jest prawo w Rzeczpospolitej Polskiej. Już w „wolnej” Polsce zostałem ukarany mandatem, ponieważ adres w dowodzie rejestracyjnym samochodu był inny niż w dowodzie osobistym. Ale widocznie towarzyszom wolno więcej?!

I dalej fałszywy dokument będzie przyczyną popełniania przestępstw przez „organa”. W kontekście nowo odkrytego skandalu z „Fundacją Otwarty Dialog”, której „szczytne” – „prorozwojowe”, „prospołeczne”, „internacjonalistyczne” i inne – statutowe cele pozwalały na handel bronią i nawoływanie do obalenia obecnego rządu za pomocą rosyjskich pieniędzy, to brzmi groźnie. Czyj interes reprezentują „organa państwowe”: Policja i Prokuratura? Kto więc w końcu weźmie się za ścierwo rosyjskiego sowietyzmu tak jak za ścierwo niemieckiego hitleryzmu?

Kiedy wreszcie organa państwowe – Policja, Prokuratura jak i Sądy będą stosowały równe prawo wobec wszystkich podmiotów w naszej Ojczyźnie, tak wobec Obywateli jak i urzędów?

Antoni Górski

Scan00280015

Scan00280016

Scan00280017

Scan00280018

Scan00280019

Scan00280020

Scan00280022

 

Komentuj "„Ścierwo rosyjskiego sowietyzmu” – felieton Antoniego Górskiego"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: