Są pieniądze na nowe inwestycje

DSC_3336

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa z udziałem wiceministra infrastruktury i budownictwa Jerzego Szmita, wojewody Artura Chojeckiego i dyrektora olsztyńskiego oddziału GDDKiA Mirosława Nicewicza, poświęcona kolejnym inwestycjom mającym poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego na Warmii i Mazurach, w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Wiceminister Szmit podpisał siedem dokumentów uruchamiających procedury, których efektem będzie rozpoczęcie prac: w ciągu drogi krajowej 53 w Szczytnie, DK 51 – na odcinku Dywity-Kieźliny, DK 51 w Lidzbarku Warmińskim, DK 63 w Węgorzewie, DK 16 w Grzegorzach i Prawdzisku, DK 57 w Ciemnej Woli i Lutrach, DK 58 w Kaliszkach, DK 63 w Orzyszu. Dodatkowo na DK 16 zbudowane zostaną przepusty i zlikwidowane osuwiska na kilku fragmentach tej drogi. Łączny koszt planowanych inwestycji wyniesie 48, 5 mln zł.

Jak powiedział dyrektor Mirosław Nicewicz, Programem Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych w województwie warmińsko-mazurskich objętych jest ok. 40 miejsc. W jego ramach zakończono m.in. budowę chodnika w Wyszowatych, a w trakcie realizacji jest aktualnie skrzyżowanie w Lidzbarku Warmińskim. Wiceminister Szmit wyraził nadzieję, że ogłoszone przetargi wygrają lokalne firmy, co pozwoli poprawić kondycję przedsiębiorców z sektora budownictwa drogowego w regionie.

Jerzy Szmit poinformował również, że za tydzień ( 18 bm. ) odbędzie się symboliczne rozpoczęcie budowy południowej obwodnicy Olsztyna. Dyrektor Nicewicz potwierdził, że tego dnia Budimex, który wygrał przetarg na realizację tej ważnej dla stolicy regionu inwestycji, przystąpi do budowy z zespołem ludzi i maszyn. Koszt obwodnicy to 1 mld zł. Obecny na konferencji radny miejski PiS Dariusz Rudnik, zarazem Warmińsko-Mazurski Komendant OHP wyraził zadowolenie z rozpoczęcia jednej z najbardziej oczekiwanych inwestycji w naszym województwie. Korzystając z okazji wyraził nadzieję, że nowa ustawa o zamówieniach publicznych pozwoli przystępować do mniejszych przetargów takim instytucjom jak Ochotnicze Hufce Pracy, które mają obecnie problemy z zapewnieniem pracy dla swych podopiecznych, a którzy z powodzeniem mogliby uczestniczyć w budowie zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych.

Wojewoda Artur Chojecki podziękował ministrowi za udział w konferencji i dobre informacje odnośnie poprawy bezpieczeństwa i standardów infrastruktury drogowej w regionie. Dodał, że w najbliższym czasie można spodziewać się kolejnych komunikatów związanych z komunikacją kolejową. W ministerstwie infrastruktury i budownictwa powstaje krajowy program, którym objęte zostaną także linie kolejowe na Warmii i Mazurach. Jak potwierdził Jerzy Szmit program ma zlikwidować wieloletnie zaniedbania, poprawić spójność komunikacyjną, a mieszkańcom przywrócić alternatywność komunikacyjną, której na skutek likwidacji wielu linii i zawieszenia połączeń zostali pozbawieni.

fot. Kamil Olszewski
Źródło: www.uw.olsztyn.pl

Komentuj "Są pieniądze na nowe inwestycje"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: