„Rozwój obszarów wiejskich dotyczy całego kraju” – wiceminister rolnictwa o strategii rozwoju wsi

Wiceminister Ryszard Zarudzki podczas spotkania z przedstawicielami zespołów wojewódzkichRyszard Zarudzki, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkał się z przedstawicielami wszystkich wojewódzkich zespołów ds. analiz szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 roku.  Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowali:  Sławomir Sadowski wicewojewoda i przewodniczący zespołu, Damian Godziński, dyrektor ODR i wiceprzewodniczący zespołu oraz Marcin Domian, sekretarz zespołu.

Wiceminister Ryszard Zarudzki, przed spotkaniem z zespołami zorganizował konferencją prasową dotyczącą Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2020 z perspektywą do roku 2030, na której przypomniał, że w ubiegłym roku wojewodowie powołali do życia zespoły analizujące szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Zespołami kierują dyrektorzy ośrodków doradztwa rolniczego.

Rozwój obszarów wiejskich dotyczy całego kraju i zależy nam na włączeniu do niego małych miast i miasteczek, obszarów wiejskich i peryferyjnych tak, aby ten rozwój był właśnie zrównoważony, harmonijny.

-podkreślił wiceminister Zarudzki.

Wiceminister Zarudzki zwrócił też uwagę, że jest to odejście od dotychczasowego schematu rozwoju, który wdrażany przez poprzednie rządy nie przyniósł właściwych efektów na rzecz rozwoju zrównoważonego.

– Rozwój obszarów wiejskich dotyczy całego kraju i zależy nam na włączeniu do niego małych miast i miasteczek, obszarów wiejskich i peryferyjnych tak, aby ten rozwój był właśnie zrównoważony, harmonijny – powiedział wiceminister.

Co jak wspomniał wiceminister dzięki odpowiednim analizom i wybraniu priorytetów pozwoli na najefektywniejsze wykorzystanie wszelkich dostępnych środków finansowych, zarówno unijnych, jak i krajowych.

Taką analizę w wersji rozwojowego raportu dotyczący diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa naszego województwa przedstawiciele z Warmii i Mazur przekazali na ręce Ministra podczas spotkania.

AKO_0042diagnoza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Był to efekt kilkumiesięcznej pracy zespołu, który m. in. na podstawie analizy SWOT opracował mocne i słabe strony naszego województwa pod względem rolniczym. Określił też potrzeby i potencjalny rozwój regionu. Teraz ministerstwo będzie analizowało przekazany materiał.

Źródło: minrol.gov.pl/Opracowanie własne

Zdjęcia: minrol.gov.pl

A.D, K.O

Komentuj "„Rozwój obszarów wiejskich dotyczy całego kraju” – wiceminister rolnictwa o strategii rozwoju wsi"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: