„Rozmowy o Ojczyźnie” na temat: „Suwerenność Polski w Unii Europejskiej” (17 X 2016 r.)

20161017-0011

Dnia 17 października 2016 roku w Olsztynie, w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Dąbrowszczaków 10, odbyło się kolejne spotkanie w ramach „Rozmów o Ojczyźnie”. Tym razem zaproszony został Profesor Waldemar Tomaszewski – adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, specjalizujący się w takich dziedzinach, jak: filozofia władzy, nauka o państwie i prawie oraz system polityczno-prawny Unii Europejskiej – który wygłosił odczyt na temat „Suwerenność Polski w Unii Europejskiej”. Gospodarzem był Profesor Selim Chazbijewicz – przewodniczący Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na Warmii i Mazurach. Obecni byli również dwaj inni prowadzący cykl „Rozmowy o Ojczyźnie”: Krzysztof Marek Nowacki i Radosław Nojman.

Na początek Profesor Tomaszewski wyjaśnił pojęcie „suwerenności” (jako niezależności w sferze wewnętrznej i zewnętrznej podmiotu prawno-miedzynarodowego), ze szczególnym akcentem na jej znaczenie w wymiarze politycznym. Następnie przedstawił, uregulowany przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, mechanizm przekazywania części kompetencji państwa innemu pomiotowi prawa międzynarodowego publicznego, jak to ma miejsce w przypadku naszej Ojczyzny, gdy stała się państwem członkowskim UE. Dalszą część wykładu prelegent poświęcił omówieniu norm Traktatu o Unii Europejskiej z 1992 roku oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (którego początki sięgają roku 1957), zreformowanych tzw. Traktatem Lizbońskim, określających: kompetencje wyłączne UE i kompetencje dzielone (pomiędzy organy Unii i poszczególne rządy krajowe), oraz zakreśleniu obszarów, w które UE wkraczać nie może, stanowiących esencję suwerenności państwa członkowskiego. Spotkanie uwieńczyła seria pytań słuchaczy oraz dyskusja.

Zapraszamy do wysłuchania odczytu Profesora Waldemara Tomaszewskiego
pt. „Suwerenność Polski w Unii Europejskiej”:


Redakcja

Komentuj "„Rozmowy o Ojczyźnie” na temat: „Suwerenność Polski w Unii Europejskiej” (17 X 2016 r.)"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: