„Rozmowy o Ojczyźnie” dnia 21 listopada 2016 roku – odczyt mecenasa Michała Mosakowskiego

Tradycyjnie, w trzeci poniedziałek miesiąca (dnia 21 listopada 2016 roku) w Olsztynie, w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Dąbrowszczaków 10, miał miejsce odczyt z cyklu „Rozmowy o Ojczyźnie” na temat: „Sprawiedliwe rozliczenie – stan prawny, szanse i zagrożenia”, wygłoszony przez mecenasa Michała Mosakowskiego – adwokata, specjalistę do spraw reprywatyzacji z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów „Lech Obara i Współpracownicy”, autora publikacji na łamach „Gazety Polskiej” i portalu „niezależna.pl”.

IS_1

Spotkanie, z udziałem m.in. mecenasa Lecha Obary i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego, zorganizowane przez członków Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Stowarzyszenia „Patria Nostra” i Komitetu Miejskiego Prawa i Sprawiedliwości w Olsztynie poprowadził Radosław Nojman – prawnik, historyk i działacz społeczny.

Mecenas Mosakowski rozpoczął wykład od spostrzeżenia, że brak „ustawy reprywatyzacyjnej” powoduje, iż dochodzenie roszczeń, związanych z nacjonalizacją, dokonaną przez władze komunistyczne (w okresie stalinizmu), musi odbywać się w dwóch etapach:

– postępowania administracyjnego (stwierdzenie nieważności decyzji),
– procedury cywilnej (drogi sadowej).

Następnie zostały poruszone kwestie, dotyczące:

1) gruntów w Warszawie – przejętych, na cele publiczne, na mocy tzw. dekretu Bieruta, których symbolem stała się głośna sprawa „dzikiej” reprywatyzacji działki przy ul. Chmielnej;

2) dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o przeprowadzeniu reformy rolnej z 1944 roku – „parcelacji” (likwidacji) wielkiej własności ziemskiej z rażącym pokrzywdzeniem właścicieli;

3) majątków wywłaszczonych w związku z tzw. akcją „Wisła” – nacjonalizacji gruntów pozostałych po przesiedleńcach, głównie narodowości ukraińskiej, na terenie południowo-wschodniej Polski;

4) mienia zabużańskiego – majątków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej, odebranych właścicielom (Polakom) przez władze Związku Sowieckiego (w tym przypadku rekompensaty zostały uregulowane ustawowo);

5) nacjonalizacji przemysłu.

Na zakończenie prelegent podkreślił, iż Polska pozostała jedynym, spośród państw dawnego „bloku wschodniego” (nie licząc ZSRS), który po upadku komunizmu nie przeprowadził reprywatyzacji – żaden z 18 projektów ustaw, mających uregulować tę materię, ostatecznie nie wszedł w życie. Po odczycie nastąpiła runda pytań i dyskusja.

Redakcja

Komentuj "„Rozmowy o Ojczyźnie” dnia 21 listopada 2016 roku – odczyt mecenasa Michała Mosakowskiego"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: