Podsumowanie osiągnięć W-MSSE w 2017 roku

Jak poinformował prezes strefy Grzegorz Smoliński, w minionym roku wydano 36 zezwoleń, a łączna wartość deklarowanych nakładów inwestycyjnych sięga ponad 1,73 mld zł.

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali zezwolenia, zadeklarowali zatrudnienie co najmniej 1517 nowych pracowników i utrzymanie 7238 miejsc pracy.

Zdecydowana większość inwestorów, którzy otrzymali zezwolenia, to przedsiębiorstwa z polskim kapitałem. Takich inwestorów było 29. Z przedstawionych wyliczeń wynika, że ubiegłoroczne wyniki są najlepsze w ponad 20-letniej historii strefy.

Największą inwestycją realizowaną obecnie jest zakład przetwórstwa drewna w Biskupcu. Powstająca na 84 ha fabryka będzie produkować płyty wiórowe i melaminowane, panele podłogowe i różnego rodzaju meble.

Nakłady inwestycyjne mają wynieść co najmniej 789 mln zł, a zatrudnienie znajdzie minimum 300 pracowników.

(ad)


Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. podpisał w 2017 r. 36 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie objętym granicami W-M SSE. Zapisy zawarte w tych zezwoleniach przedstawiają się następująco:

 • nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 1 730 506 000 zł;
 • zatrudnienie minimum 1517 nowych pracowników;
 • utrzymanie 7238 miejsc pracy (w przedsiębiorstwach które otrzymały zezwolenia w 2017 r.).

2017 r. charakteryzował się dużą dynamiką wzrostu podstawowych zmiennych dotyczących efektów funkcjonowania W-M SSE S.A.
W porównaniu z 2016 r.:

 • liczba wydanych nowych zezwoleń jest wyższa o 157% (2016: 14, 2017: 36);
 • wartość deklarowanych minimalnych nakładów inwestycyjnych wzrosła o 930% (2016: 167 900 000 zł, 2017: 1 730 506 000 zł);
 • deklarowana minimalna liczba utworzonych przez przedsiębiorców nowych miejsc pracy wzrosła o 322% (2016: 359, 2017: 1517).

Przedsiębiorstwa, które otrzymały zezwolenia w 2017 r. z uwzględnieniem wielkości:

 • 15 przedsiębiorstw dużych;
 • 12 przedsiębiorstw małych;
 • 9 przedsiębiorstw średnich.

Przedsiębiorstwa, które otrzymały zezwolenia w 2017 r. z uwzględnieniem pochodzenia kapitału:

 • 29 przedsiębiorstw z kapitałem polskim;
 • 2 przedsiębiorstwa z kapitałem angielskim;
 • 2 przedsiębiorstwa z kapitałem austriackim;
 • 2 przedsiębiorstwa z kapitałem niemieckim;
 • przedsiębiorstwo z kapitałem francuskim.

Szczegóły dotyczące inwestycji przedstawiają się następująco:

1. WARMIŃSKO MAZURSKI KLASTER MEBLOWY sp. z o.o. S.K.A.
Inwestycja zlokalizowana w Smolnikach (Podstrefa Iława).
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 4 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 175 nowych pracowników.
Projekt dotyczy zwiększenia mocy produkcyjnych zakładu poprzez zakup nowoczesnych maszyn do obróbki małych i wąskich elementów mebli.
Szczegółowe informacje.

2. HORIZONT PROJECT DEVELOPMENT sp. z o.o. (GRUPA EGGER)
Inwestycja zlokalizowana w Biskupcu.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 789 060 000 zł oraz zatrudnienie minimum 300 nowych pracowników.
Projekt dotyczy budowy zakładu przetwórstwa drewna, w którym oprócz płyt wiórowych i melaminowanych produkowane będą panele podłogowe i różnego rodzaju meble.
Szczegółowe informacje.

3. ZAKŁAD DROBIARSKI „LECH DRÓB” sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Zalewie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 21 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 140 nowych pracowników.
Inwestycja polega na budowie kompleksu hal produkcyjnych i wyposażeniu ich w linie technologiczne najnowszej generacji do uboju i rozbioru drobiu, chłodzenia i mrożenia wyrobów gotowych.
Szczegółowe informacje.

4. ISOROC POLSKA S.A.
Inwestycja zlokalizowana w Nidzicy.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 81 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 80 nowych pracowników.
Inwestycja polega na zwiększeniu mocy produkcyjnych zakładu i wiąże się z zainstalowaniem nowoczesnej linii technologicznej do produkcji materiałów izolacyjnych.
Szczegółowe informacje.

5. INDYKPOL S.A.
Inwestycja zlokalizowana w Olsztynie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 105 030 000 zł oraz zatrudnienie minimum 105 nowych pracowników.
Inwestycja polega na rozbudowie istniejącego zakładu przetwórstwa drobiu i zwiększeniu zdolności produkcyjnych zakładu.
Szczegółowe informacje.

6. GET FRESH COSMETICS sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Bartoszycach.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 500 000 zł oraz zatrudnienie minimum 49 nowych pracowników.
W wyniku inwestycji powstaną trzy niezależne linie technologicznie do wytwarzania produktów do kąpieli i ciała oraz zapachowych świec.
Szczegółowe informacje.

7. SIL-PRO WARSZAWA sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Pomiechówku.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 85 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 20 nowych pracowników.
Planowana inwestycja dotyczy budowy bardzo zaawansowanego technologicznie zakładu produkcji bloczków silikatowych.
Szczegółowe informacje.

8. ELJAKO-AL. sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Nidzicy.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 10 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 10 nowych pracowników.
Projekt dotyczy budowy zakładu produkującego nowoczesne fasady, okna i drzwi oparte na innowacyjnych, proekologicznych i energooszczędnych systemach z aluminium.
Szczegółowe informacje.

9. FAST-FOL RECYCLING GADOMSCY sp. j.
Inwestycja zlokalizowana w Mławie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 6 060 000 zł oraz zatrudnienie minimum 16 nowych pracowników.
W ramach inwestycji powstanie zakład produkujący worki na odpady z surowców odtwarzalnych pozyskanych z tworzyw sztucznych (nowoczesna technologia recyklingu polietylenu).
Szczegółowe informacje.

10. LIRA sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Elblągu.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 17 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 11 nowych pracowników.
Inwestycja polega na budowie hali oraz zakupie nowoczesnej linii technologicznej. W wyniku wdrożenia prac badawczo – rozwojowych powstanie oprawa antyolśnieniowa, której technologia produkcji została objęta patentem.
Szczegółowe informacje.

11. ALTO sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Nidzicy.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 21 350 000 zł oraz zatrudnienie minimum 20 nowych pracowników.
Planowana inwestycja polega na wdrożeniu na rynek innowacyjnych produktów opakowaniowych służących do monitorowania jakości i bezpieczeństwa żywności.
Szczegółowe informacje.

12. CHROMAVIS SERVICE sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Ciechanowie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 24 153 000 zł oraz zatrudnienie minimum 20 nowych pracowników.
Planowana inwestycja zakłada budowę zakładu zajmującego się produkcją substratów wykorzystywanych do wytwarzania preparatów do zdobienia i pielęgnacji paznokci. W ramach inwestycji powstanie również zaplecze badawczo-rozwojowe (laboratorium).
Szczegółowe informacje.

13. WIBROMATYKA BOGDAN PTAK
Inwestycja zlokalizowana w Mrągowie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 2 150 000 zł oraz zatrudnienie minimum 8 nowych pracowników.
Inwestycja polega na budowie zakładu zajmującego się produkcją maszyn i urządzeń sortowniczych oraz podzespołów w nich funkcjonujących.
Szczegółowe informacje.

14. KOOPRESS sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Olsztynie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 34 800 000 zł oraz zatrudnienie minimum 20 nowych pracowników.
Planowana inwestycja polega na budowie nowego zakładu poligraficznego zajmującego się produkcją opakowań i wyrobów z papieru, kartonu, tektury, folii i tworzyw sztucznych.
Szczegółowe informacje.

15. AMK WORKSTYLE sp. z o.o. sp. k.
Inwestycja zlokalizowana w Bartoszycach.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 1 300 000 zł oraz zatrudnienie minimum 3 nowych pracowników.
W ramach inwestycji planowany jest zakup linii produkcyjnej do wytwarzania włókniny puszystej, która pozwoli produkować włókninę o różnych gramaturach.
Szczegółowe informacje.

16. PAGED-SKLEJKA S.A.
Inwestycja zlokalizowana w Morągu.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 10 500 000 zł oraz zatrudnienie minimum 21 nowych pracowników.
W ramach projektu powstaną m.in.: nowoczesne powierzchnie magazynowe, platformy przeładunkowe, powierzchnie biurowe, infrastruktura informatyczna, parkingi i place manewrowe.
Szczegółowe informacje.

17. SKLEJKA-PISZ PAGED S.A.
Inwestycja zlokalizowana w Piszu.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 110 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 803 nowych pracowników.
Inwestycja będzie polegała na rozbudowie istniejącego zakładu przetwórstwa drewna poprzez budowę nowej hali produkcyjnej wyposażonej w nowoczesne linie technologiczne.
Szczegółowe informacje.

18. TYMBARK-MWS sp. z o.o. sp.k.
Inwestycja zlokalizowana w Olsztynku.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 70 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 10 nowych pracowników.
Projekt będzie polegał na rozbudowie zakładu przetwórstwa owoców i warzyw w Olsztynku poprzez inwestycje w park maszynowy. Przedsiębiorstwo zamierza wprowadzić nowe rozwiązania w zakresie produkcji i pakowania napojów oraz przecierów (m.in. realizacja procesu produkcji na zimno).
Szczegółowe informacje.

19. WÓJCIK FABRYKA MEBLI sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Elblągu.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 12 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 8 nowych pracowników.
W ramach projektu planowany jest zakup najnowocześniejszej linii okleinującej, co pozwoli zwiększyć zdolności produkcyjne istniejącego zakładu.
Szczegółowe informacje.

20. MACKIEWICZ PREFABRYKACJA sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Korpelach (Podstrefa Szczytno).
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 4 900 000 zł oraz zatrudnienie minimum 15 nowych pracowników.
Projekt dotyczy uruchomienia zakładu, w ramach którego będą produkowane prefabrykaty betonowe do wytwarzania rur, kręgów, dennic i pokryw oraz beton towarowy.
Szczegółowe informacje.

21. JACQUES BATTINI COSMETICS sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Iławie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 1 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 6 nowych pracowników.
Projekt polega na budowie zakładu produkcji wyrobów kosmetycznych (w szczególności perfum) w oparciu o nowoczesny park maszynowy.
Szczegółowe informacje.

22. SZYNAKA – MEBLE sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Iławie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 22 200 000 zł oraz zatrudnienie minimum 30 nowych pracowników.
Projekt zakłada budowę nowego magazynu wysokiego składowania wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz zakup nowoczesnego oprogramowania służącego do zarządzania gospodarką magazynową.
Szczegółowe informacje.

23. SILVAN sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Olecku.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 16 300 000 zł oraz zatrudnienie minimum 105 nowych pracowników.
Inwestycja polega na znacznej rozbudowie zakładu przetwórstwa drewna produkującego wyposażenie ogrodów i placów zabaw. Projekt obejmuje m.in. inwestycję w maszyny i urządzenia oraz budowę dwóch hal produkcyjno-magazynowych.
Szczegółowe informacje.

24. PORTA KMI POLAND sp. z o.o. sp. k.
Inwestycja zlokalizowana w Nidzicy.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 16 100 000 zł oraz zatrudnienie minimum 12 nowych pracowników.
W ramach projektu planowana jest budowa centralnego magazynu wyrobów gotowych oraz bazy logistyczno-magazynowej. W ramach inwestycji będą mogły być również prowadzone prace badawcze i rozwojowe dotyczące zastosowania technologii informatycznych.
Szczegółowe informacje.

25. MEBLE WÓJCIK sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Elblągu.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 50 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 120 nowych pracowników.
Inwestycja będzie polegać na budowie hali produkcyjno-magazynowej oraz hali magazynowo-logistycznej oraz wyposażeniu ich w zautomatyzowane i innowacyjne linie do produkcji mebli oraz do obsługi magazynu.
Szczegółowe informacje.

26. HEINZ GLAS DZIAŁDOWO sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Działdowie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 87 050 000 zł oraz zatrudnienie minimum 50 nowych pracowników.
Przedmiotem projektu jest rozbudowa istniejącego zakładu oraz wyposażenie go w innowacyjne linie technologiczne, maszyny i urządzenia do produkcji szkła.
Szczegółowe informacje.

27. DFM sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Dobrym Mieście.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 50 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 15 nowych pracowników.
Inwestycja będzie polegać m.in. na uruchomieniu własnej produkcji drewnianych elementów stelaży mebli. Powstanie nowoczesny tartak, który będzie zabezpieczał dostawy elementów konstrukcyjnych na potrzeby produkcji własnej oraz dla podmiotów zewnętrznych.
Szczegółowe informacje.

28. CORAB sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Olsztynie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 10 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 10 nowych pracowników.
Projekt zakłada budowę nowoczesnego centrum logistyczno-magazynowo-produkcyjnego systemów montażu wolnostojących i dachowych paneli fotowoltaicznych. Zaplanowany jest zakup linii technologicznych do formowania metalu, budowa magazynu oraz stworzenie laboratorium.
Szczegółowe informacje.

29. PEAK PACKAGING POLAND sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Bartoszycach.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 4 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 4 nowych pracowników.
W ramach projektu planowana jest rozbudowa części magazynowej zakładu, w której wyodrębniona zostanie nowa hala produkcji opakowań z tworzyw sztucznych. W ramach inwestycji rozwinięta ma zostać także produkcja elementów wtryskowych, takich jak: kapsle, korki, kołnierze, zawory i kształtki będące elementami składowymi produkowanych opakowań.
Szczegółowe informacje.

30. KAMIZELICH sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Węgorzewie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 4 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 20 nowych pracowników.
Planowana inwestycja polega na budowie zakładu zajmującego się produkcją opakowań z tworzyw sztucznych, folii, worków na śmieci – w tym innowacyjnych worków biodegradowalnych.
Szczegółowe informacje.

31. BUDOKOP-BETON sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Lidzbarku Warmińskim.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 2 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 2 nowych pracowników.
Przedsiębiorstwo planuje wybudowanie hali produkcyjnej oraz kupno maszyn i urządzeń do produkcji elementów z betonu, kręgów betonowych oraz elementów betonowych.
Szczegółowe informacje.

32. Hydropress Wojciech Górzny
Inwestycja zlokalizowana w Elblągu.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 10 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 8 nowych pracowników.
Przedsiębiorstwo zamierza wybudować halę magazynowo-produkcyjną, rozpocząć wytwarzanie nowego produktu – bloków zaworowych, ulepszyć produkcję elastycznych i sztywnych przewodów hydraulicznych oraz zwiększyć zdolności produkcyjne zasilaczy hydraulicznych.
Szczegółowe informacje.

33. Mazurskie Meble Szynaka Interline sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Nowym Mieście Lubawskim.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 13 080 000 zł oraz zatrudnienie minimum 10 nowych pracowników.
W ramach inwestycji planowana jest budowa hali produkcyjnej, stworzenie wydajnych i zautomatyzowanych linii technologicznych oraz wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego.
Szczegółowe informacje.

34. Hemptex Trade sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Biskupcu.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 14 630 000 zł oraz zatrudnienie minimum 26 nowych pracowników.
Zakres inwestycji obejmuje budowę hal produkcyjnych oraz wiat magazynowych, a także montaż kompletnej linii do przerabiania konopi przemysłowych. W zakładzie będzie powstawać włókno konopne.
Szczegółowe informacje.

35. Smile sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Korpelach (Podstrefa Szczytno).
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 5 150 000 zł oraz zatrudnienie minimum 3 nowych pracowników.
Planowana inwestycja polega na rozbudowie funkcjonującego zakładu wytwarzającego artykuły gospodarstwa domowego, m.in.: odkurzacze, płyty kuchenne, zmywarki i piekarniki.
Szczegółowe informacje.

36. Demko Meble sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Braniewie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 15 193 000 zł oraz zatrudnienie minimum 30 nowych pracowników.
W ramach planowanej inwestycji powstanie nowoczesny zakład produkcyjno-magazynowy. Wytwarzane w nim będą meble skrzyniowe z płyty laminowanej do samodzielnego montażu oraz półfabrykaty meblowe, a także oferowane kompleksowe usługi magazynowania.
Szczegółowe informacje.

Źródło: wmsse.com.pl

Warmińsko-Mazurska SSE: 36 zezwoleń na projekty warte ponad 1,7 mld zł. To rekordowy wynik

Komentuj "Podsumowanie osiągnięć W-MSSE w 2017 roku"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


Zabezpieczenie antyspamowe:

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: