Piękna mazurska linia kolejowa 223 proponowana do rewitalizacji po 2020 r.

Jedną z częściej postulowanych tras kolejowych do rewitalizacji jest linia nr 223 Czerwonka – Ełk. Obecnie PKP PLK prowadzi prace przygotowawcze nad projektami do unijnych programów realizowanych w latach 2021-2027. Wśród rozważanych zadań inwestycyjnych są prace na odcinku Czerwonka – Orzysz. 

Rewitalizacja odcinka do końca przyszłego roku.

Przed kilkoma tygodniami poinformowaliśmy o porozumieniu PKP Polskich Linii Kolejowych z firmą Egger Spółka z o.o., na podstawie którego Narodowy Zarządca Linii Kolejowych przywróci do eksploatacji odcinek Czerwonka – Biskupiec Reszelski. Prace o wartości ok. 18,6 mln zł pozwolą na rewitalizację infrastruktury na długości 8 km. Po zakończeniu robót torowych pociągi towarowe będą mogły tam pojechać z prędkością 80 km/h. W ramach porozumienia firma Egger ma wybudować bocznicę kolejową od linii nr 223 do budowanej fabryki płyt wiórowych w Biskupcu.

Stan linii nr 223 
Linia nr 223 o długości ok. 120 km klasyfikowana jest jako drugorzędna, jednotorowa, niezelektryfikowana, jedynie na wschodnim fragmencie (Orzysz – Ełk) ma status linii o znaczeniu państwowym. Prędkość konstrukcyjną określono na 100 km/h. Wspomniana rewitalizacja pozwoli na przywrócenie ruchu kolejowego na jej krótkim, zachodnim fragmencie linii kolejowej nr 223. Obecnie jedna z bardziej malowniczych linii w kraju na przeważającym odcinku między Czerwonką a Mikołajkami (85 km) jest wyłączona z eksploatacji (prędkość dopuszczalna – 0 km/h). Decyzja ta była spowodowana pogarszającym się stanem technicznym infrastruktury – niskie prędkości dopuszczalne były powodem wstrzymania obsługi całej linii w ruchu pasażerskim w 2009 r. Na pozostałym, liczącym niespełna 40 km fragmencie z Orzysza do Ełku pociągi towarowe mogą kursować z prędkościami maksymalnymi do 50 lub 60 km/h.
Trasa dla sezonowych połączeń dalekobieżnych

Linia nr 223 nie figuruje w wielu podstawowych dokumentach planistycznych i programowych dotyczących transportu kolejowego. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” nie włączył jej do sieci połączeń o charakterze użyteczności publicznej. Natomiast „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym” w scenariuszu pożądanym umieszcza przewozy po linii nr 223 w sieci połączeń sezonowych w latach 2020–2025.

Natomiast trasa nie została uwzględniona w Krajowym Programie Kolejowym do roku 2023 – dokument zakłada wykonanie inwestycji na liniach przebiegających przez stacje Czerwonka i Ełk. W programie „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku” większa część linii została zakwalifikowana do najniższej kategorii, która obliguje zarządcę do utrzymywania jej w stanie niepogorszonym. Fundacja Pro Kolej w ramach konsultacji społecznych wniosła o podniesienie jej kategorii utrzymaniowej do C na odcinku Orzysz – Czerwonka. Uwaga ta jednak nie została uwzględniona.

Szansa na modernizację po 2020 r.?

Obecnie w PKP PLK prowadzone są prace planistyczne dotyczące perspektywy finansowej UE na lata 2021–2027. Docelowo opracowana zostanie lista projektów inwestycyjnych.

– Obecnie PKP Polskie Linie Kolejowe, m.in. w oparciu o informacje zebrane od samorządów i zainteresowanych podmiotów, przygotowują projekty, które mogłyby być realizowane w następnej perspektywie finansowej. Będą one szczegółowo analizowane. Wśród zgłoszonych propozycji, które mogłyby być realizowane w nowej perspektywie, są także prace na linii 223 na odcinku od Czerwonki do Orzysza – informuje „Rynek Kolejowy” Martyn Janduła z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Źródło: Rynek Kolejowy

Komentuj "Piękna mazurska linia kolejowa 223 proponowana do rewitalizacji po 2020 r."

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: