Olsztyński radny z PO sprawuje mandat wbrew obowiązującemu prawu

a

Marcin Kuchciński, olsztyński radny z PO nie powinien sprawować mandatu radnego gdyż mieszka poza obszarem gminy Olsztyn – taką decyzję wydał sąd rejonowy w Olsztynie po skardze złożonej przez Pawła Żukowskiego, prawnika i pełnomocnika Jerzego Szmita posła PiS. Decyzja jest prawomocna.

Cała sprawa rozpoczęła się w maju w związku z doniesieniami prasowymi, że część radnych sprawująca mandat radnego gminy Olsztyn może mieszkać poza jej obszarem. Co jest niezgodne z kodeksem wyborczym według którego elementem wybieralności jest stałe zamieszkanie na terenie danej gminy.

– W związku z tymi wątpliwościami co do miejsca zamieszkania poszczególnych radnych zwróciliśmy się z wnioskiem do rady miasta Olsztyna o powołanie komisji doraźnej na podstawie statusu miasta – wyjaśniał prawnik Żukowski. Jednak rada do złożonego wniosku ustosunkowała się negatywnie, nie powołano komisji, a radni co do których były wątpliwości złożyli jedynie oświadczenie. – Tak rada nie powinna postępować – wyjaśniał Żukowski, pełnomocnik posła Szmita. Dlatego w dalszym etapie sprawy działacze PiS złożyli wniosek do prezydenta Olsztyna o wykreślenie z rejestru wyborców gminy Olsztyn poszczególnych radnych gdyż, nie zamieszkują na terenie tej gminy. Jednak prezydent Olsztyna na podstawie zebranych dowodów wydał decyzję o nie wykreśleniu Marcina Kuchcińskiego z rejestru wyborców gminy Olsztyn. – My co do oceny zgromadzonych dowodów przez prezydenta Olsztyna różnimy się, w związku z czym złożyliśmy skargę do sądu rejonowego w Olsztynie na wspomnianą decyzję odnośnie naszej reklamacji – wyjaśniał, prawnik Żukowski. Natomiast skarga przez sąd została uwzględniona. Decyzja jest prawomocna to znaczy, że nie przysługuje już tryb odwoławczy. Jak wyjaśnił Żukowski Podstawą tego orzeczenia było stwierdzenie w toku postępowania, że Marcin Kuchciński nie zamieszkuje na terenie gminy Olsztyn.

W związku z bezczynnością w tej sprawie rady miasta, Paweł Żukowski pełnomocnik Jerzego Szmita złożył wniosek do Mariana Podziewskiego, wojewody warmińsko-mazurskiego, aby zgodnie z kompetencjami i obowiązkiem nałożonym na wojewodę przez artykuł 98a Ustawy o samorządzie gminnym wezwał radę miasta o wygaszenie mandatu radnego.

– Mamy nadzieje, że wojewoda rozpatrzy to bez zbędnej zwłoki i zastosuje się do naszego wniosku. Tym bardziej, że jest też prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie w związku z tym oczekujemy, że takie postanowienie wojewody nastąpi. – informował poseł Jerzy Szmit. Poseł ma nadzieje, że prawomocna decyzja sądu zakończy próby przeciągania tej sprawy w nieskończoność.

Sprawę i jej przebieg przedstawiono opinii publicznej na konferencji prasowej PiS 28 września.

Kamil Olszewski

 

Poniżej przedstawiamy wniosek skierowany do wojewody warmińsko-mazurskiego:

w sprawie radnego-page-001

Komentuj "Olsztyński radny z PO sprawuje mandat wbrew obowiązującemu prawu"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


Zabezpieczenie antyspamowe:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: