Olsztyn: Pytania o zmiany w użytkowaniu wieczystym

3 stycznia Jarosław Babalski w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość złożył interpelację w sprawie zmian w użytkowaniu wieczystym na terenie Miasta Olsztyna.

Olsztyn, 3 stycznia 2019 r.

Jarosław Babalski
Radny Miasta Olsztyna
Prawo i Sprawiedliwość

Piotr Grzymowicz
Prezydent
Miasta Olsztyna

 

Interpelacja

w sprawie (6 pytań): zmian w użytkowaniu wieczystym

od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Celem ustawy jest przekształcenie we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi oraz urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków będzie stanowić zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które właściwy organ przekaże do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej w terminie 14 dni od wydania. Sąd dokona z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. W związku z powyższym, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jakie opłaty będą obowiązywać w Olsztynie (czy przewiduje Pan zmiany / bonifikata)?

  2. Proszę określić (skalę) ilu postępowań (podmiotów) dotyczyć mogą działania wynikające z Ustawy?

  3. Jakie są zaległości (w latach) z opłatami za użytkowanie wieczyste?

  4. Ilu spraw dotyczą i jak zamierza Pan to wyegzekwować (zmienić)?

  5. Jak zamierza Pan uporządkować (wykupić) tereny np. zabudowane garażami przy ul. Leonharda czy Augustowskiej itp.?

  6. Jakie środki finansowe zabezpieczył Pan w budżecie 2019 roku na sprawy formalne np. wykup gruntu, potrzeby ksiąg wieczystych i sądownictwa aby usprawnić działania wskutek spodziewanego zainteresowania społecznego tym procesem?

Komentuj "Olsztyn: Pytania o zmiany w użytkowaniu wieczystym"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: