Olsztyn: Poznaliśmy uzasadnienie wyroku NSA w sprawie nazwy ulicy Dąbrowszczaków

W przypadku Olsztyna Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną wojewody na wyrok sądu pierwszej instancji, przywracający nazwę ulicy Dąbrowszczaków a w przypadku Gdańska uznał skargę kasacyjną wojewody.

NSA podzielił zdanie sądu pierwszej instancji w Olsztynie, że wymóg uzyskania opinii IPN nie zwalniał wojewody od badania, czy spełnia ona wymogi. Zdaniem olsztyńskiego sądu stwierdzenie o realizacji przez Dąbrowszczaków polityki stalinowskiej na Półwyspie Iberyjskim jest dużym uproszczeniem, bowiem takie postawy można przypisać jedynie poszczególnym osobom, a nie całej formacji.

Sąd zarzucił wojewodzie, że nie uwzględnił wszystkich dostępnych dokumentów źródłowych i dowodów uzasadniających zmianę nazwy ulicy zarządzeniem zastępczym.

W przypadku Gdańska NSA podzielił zdanie wojewody, że ustawa dekomunizacyjna nie narusza samodzielności samorządu terytorialnego w kwestii nadawania nazw ulicom. Sąd przyznał też, że wojewoda pomorski nie miał podstaw, by podważać opinię IPN na temat dąbrowszczaków.

Jednocześnie NSA uznał za niewystarczający argument sądu pierwszej instancji, iż dąbrowszczacy nie są odbierani jako symbol komunizmu przez społeczność lokalną.

Źródło: Radio Olsztyn

Komentuj "Olsztyn: Poznaliśmy uzasadnienie wyroku NSA w sprawie nazwy ulicy Dąbrowszczaków"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: