Nowe Miasto Lubawskie będzie miało obwodnicę

Podpisano umowę na budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15. Drogę o długości 18 km wybuduje konsorcjum w składzie Lider – Porr S.A. oraz partner – Porr Bau GmbH. Wykonawca zrealizuje zadanie w ciągu 34 miesięcy za cenę nieco ponad 318 mln zł.

– Obwodnica ominie Nowe Miasto Lubawskie od wschodu. Będzie drogą klasy GP o przekroju 2+1. Inwestycja realizowana będzie w systemie „projektuj i buduj”. Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie – przed przystąpieniem do prac budowlanych – wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji – informuje Karol Głębocki, rzecznik prasowy GDDKiA w Olsztynie.

Nowa droga zostanie powiązana z innymi drogami publicznymi poprzez cztery ronda:

– w km 0+450 z drogą łącznikową L1 (włączenie w istniejącą drogę krajową nr 15) oraz drogą powiatową DP 1808 – skrzyżowanie Brzozie Lubawskie,

– w km 9+510 z drogą powiatową nr 1335N – skrzyżowanie Kacze Bagno,

– w km 12+160 z drogą wojewódzką nr 538 – skrzyżowanie Nowe Miasto Lubawskie,

– w km 17+250 z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 15 – skrzyżowanie Bratian.

Wybudowanych zostanie też 13 obiektów inżynierskich – 8 wiaduktów, 1 przejście dla zwierząt górne, 3 przejścia dla zwierząt dolne oraz most nad rzeką Wel.

– Dzięki budowie obwodnicy zostanie z Nowego Miasta Lubawskiego wyprowadzony ruch tranzytowy, który dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną obwodnicę pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu.

Budowa obwodnicy spowoduje skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji – dodaje Karol Głębocki.

Inwestycja jest przewidziana do współfinansowania ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło: www.express.olsztyn.pl

Komentuj "Nowe Miasto Lubawskie będzie miało obwodnicę"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: