Poprawi się bezpieczeństwo pieszych. Przejścia zostaną zmodernizowane

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy inwestycji samorządowych na drogach powiatowych i gminnych, które uzyskają wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r. Dofinansowanie przyznano dla 1 714 zadań, w tym 910 na drogach powiatowych oraz 804 na drogach gminnych. Łączna wartość wsparcia dla zatwierdzonych wniosków to 239,5 mln zł, co pozwoli na modernizację blisko 2,6 tys. przejść dla pieszych.

Do rozwoju systemu transportowego kraju podchodzimy kompleksowo. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest naszym priorytetem, obok budowy nowoczesnej sieci autostrad i dróg ekspresowych, wsparcia samorządów w budowie i modernizacji dróg lokalnych oraz walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Jestem przekonany, że dofinansowanie przekazane na ponad 1700 zadań na drogach powiatowych i gminnych przyspieszy realizację inwestycji niezbędnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pieszych i kierowców

– powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Rada Ministrów podjęła w 2020 r. decyzję, aby z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg możliwe było dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa pieszych przekraczających jezdnię. Zarządcy dróg powiatowych i gminnych mogą ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadań poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Na dofinansowanie tych zadań przeznaczono dodatkowo blisko 525 mln zł.

Wysokość dofinansowania ze środków RFRD jest uzależniona od dochodów jednostki samorządu terytorialnego – im niższy dochód samorządu, tym wyższe dofinansowanie. Maksymalne dofinansowanie może wynieść aż do 80 proc. kosztów realizacji zadania, a kwota na dofinansowanie pojedynczego zadania nie może przekroczyć 200 tys. zł.

Dzięki rządowemu wsparciu samorządy mogą realizować inwestycje:

  • wymuszające przestrzeganie ograniczeń prędkości w rejonie przejść dla pieszych (np. montaż progów zwalniających czy zmiana geometrii pasa)
  • poprawiające widoczność pieszego (np. poprzez doświetlanie przejść dla pieszych wraz ze strefą oczekiwania)
  • skracające drogę, jaką muszą pokonać piesi (np. poprzez zawężanie jezdni w miejscu przejścia dla pieszych bądź stosowanie azylów)

Zadania zgłoszone do dofinansowania są oceniane pod kątem kryteriów związanych z jakością życia mieszkańców oraz stanem bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

W celu zapewnienia jednolitego podejścia do projektowania przejść dla pieszych, gwarantującego wysoki poziom bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, MI przygotowało ogólnokrajowe kryteria klasyfikacji i określiło zakres zadań do dofinansowania z Funduszu w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Niezależnie od wybranych rozwiązań, elementem obowiązkowym każdego zadania będzie montaż oświetlenia przejść dla pieszych. Znacząco poprawi to bezpieczeństwo pieszych w porze nocnej, szczególnie na drogach nieoświetlonych lub w miejscach, w których oświetlenie to jest niedostateczne.

Źródło: Radio Olsztyn

Komentuj "Poprawi się bezpieczeństwo pieszych. Przejścia zostaną zmodernizowane"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


Zabezpieczenie antyspamowe:

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: