Ministerstwo przeznaczy blisko cztery miliony na inwestycje drogowe. Sprawdź, które drogi doczekają się remontu

Blisko cztery miliony złotych – taką kwotę dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2020 rok minister finansów przekazał jednostkom samorządu terytorialnego z naszego regionu na realizację zadań drogowych.

Dofinansowanie otrzymają podmioty, które w ramach tegorocznego naboru złożyły wnioski spełniające wymagania formalne i kryteria uzgodnione wspólnie przez stronę rządową i samorządową.

Wśród inwestycji, które zostaną zrealizowane dzięki tym środkom znalazły się:
• rozbudowa DW nr 655 wylot w kierunku miejscowości Wieliczki w zakresie przejścia w nasypie kolejowym i nowego chodnika
• remont nawierzchni ulicy Wojska Polskiego w Olsztynie, w ciągu drogi krajowej nr 51 na odcinkach: od km 84+764 do km 85+062 oraz od km 85+303 do km 85+483
• przebudowa mostów na kanałach melioracyjnych DP nr 1122N w m. Różany i Markusy
• rozbiórka i budowa mostu w obrębie m. Romoty w ciągu DP nr 1878N Sędki-Sypitki-Stacze-Borzymy-do DP nr 1884N w km 15+565 wraz z dojazdami
Łączna kwota ich dofinansowania to 3 851 628 zł.

Wsparcie samorządów we właściwym utrzymaniu sieci dróg lokalnych oraz budowie nowych odcinków dróg jest priorytetem obecnego rządu. Rezerwa subwencji ogólnej jest kolejnym, obok Funduszu Dróg Samorządowych, z którego w ciągu 10 lat na inwestycje na drogach lokalnych przeznaczymy 36 mld zł, źródłem wsparcia samorządów

– powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W 2020 r. dofinansowanie uzyskało 110 jednostek samorządu terytorialnego w tym:
• 13 województw na kwotę 65,7 mln zł,
• 63 powiaty na kwotę 82,9 mln zł,
• 33 miasta na prawach powiatu na kwotę 162,4 mln zł,
• utrzymanie rzecznych przepraw promowych w Świnoujściu na kwotę 25 mln zł.

Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. Jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jej środki dzielone są według kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczane są na dofinansowanie:
• inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
• utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu – w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym,
• remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Źródło: Radio Olsztyn

Komentuj "Ministerstwo przeznaczy blisko cztery miliony na inwestycje drogowe. Sprawdź, które drogi doczekają się remontu"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


Zabezpieczenie antyspamowe:

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: