Ministerstwo Infrastruktury i BudownictwaProgram Mieszkanie+ szansą dla młodych

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja dotycząca Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz inicjatyw legislacyjnych rządu związanych m.in. z Programem Mieszkanie Plus. Większość tematów przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski, który wspólnie z wicewojewodą Sławomirem…

Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony