Prezydent Andrzej Duda powołał Mateusza Morawieckiego na urząd prezesa Rady Ministrów oraz ministra rozwoju i finansów.

Nowy premier złożył przysięgę.

Tak mi dopomóż Bóg – zakończył swoje ślubowanie Mateusz Morawiecki.

„Nasz rząd będzie rządem nadziei i optymizmu” – zapowiedział.

Dotychczasowa Pani Premier Beata Szydło została powołana na urząd wiceprezesa Rady Ministrów.

Pozostałe nominacje:

– Piotr Gliński powołany został na wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

– Jarosław Gowin powołany został na urząd wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

– Mariusz Błaszczak powołany został na urząd ministra spraw wewnętrznych i administracji.

– Antoni Macierewicz powołany został na ministra obrony narodowej.

– Witold Waszczykowski powołany został na ministra spraw zagranicznych.

– Zbigniew Ziobro powołany został na urząd ministra sprawiedliwości.

– Anna Zalewska powołana została na urząd ministra edukacji narodowej’

– Jan Szyszko powołany został na urząd ministra środowiska.

– Elżbieta Rafalska powołana została na urząd ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

– Krzysztof Jurgiel powołany został na urząd ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

– Andrzej Adamczyk powołany został na urząd ministra infrastruktury i budownictwa

– Konstanty Radziwiłł powołany został na urząd ministra zdrowia.

– Marek Gróbarczyk powołany został na urząd ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

– Anna Streżyńska powołana została na urząd ministra cyfryzacji.

 Witold Bańka powołany został na urząd ministra sportu i turystyki.

– Krzysztof Tchórzewski powołany został na urząd ministra energii.

– Beata Kempa, Elżbieta Witek, Mariusz Kamiński i Henryk Kowalczyk powołani zostali na urząd ministra-członka Rady Ministrów.

Źródło: Niezalezna.pl