Jeśli wygaśnie mandat Prezydenta, będzie pierwszą kobietą piastującą urząd głowy państwa

Konstytucja RP przewidziała sytuację, w której wybory prezydenckie zostaną unieważnione. W takim przypadku funkcję Prezydenta przejmuje Marszalek Sejmu, którym obecnie jest Elżbieta Witek. Pełniąca obowiązki Prezydenta RP będzie miała takie same prerogatywy jak wybrany w powszechnych wyborach Prezydent RP. Konstytucja w takim przypadku jedynie możliwość skrócenia kadencji Sejmu. Urząd obecna Marszałek będzie pełniła do momentu zaprzysiężenia nowego Prezydenta w wyborcach.  

Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie może przejściowo sprawować urzędu, zawiadamia o tym Marszałka Sejmu, który tymczasowo przejmuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej.  

Gdy Prezydent Rzeczypospolitej nie jest w stanie zawiadomić Marszałka Sejmu o niemożności sprawowania urzędu, wówczas o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny na wniosek Marszałka Sejmu. 

– W razie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Trybunał Konstytucyjny powierza Marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej

 Marszałek Sejmu tymczasowo, do czasu wyboru nowego Prezydenta Rzeczypospolitej, wykonuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej w razie np. stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej lub innych przyczyn nieobjęcia urzędu po wyborze z czym będziemy mieli miejsce po 10 maja. 

– Osoba wykonująca obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej nie może postanowić o skróceniu kadencji Sejmu

 Ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza Sąd Najwyższy.

W razie stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej przeprowadza się nowe wybory, na zasadach przewidzianych w art. 128 ust. 2 dla przypadku opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej, – w razie opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej – nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów.

Źródło: kraj.eserwis.info

Komentuj "Jeśli wygaśnie mandat Prezydenta, będzie pierwszą kobietą piastującą urząd głowy państwa"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


Zabezpieczenie antyspamowe:

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: