II Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” z Europy Zachodniej, Francja

14241589_1101588989878604_2044120676763458866_o

W dniach 9–11 września w Domu Polskiej Misji Katolickiej w La Ferté Sous Jouarre pod Paryżem odbył się II Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” z Europy Zachodniej. Myślą przewodnią zjazdu było: „Wielka zmiana w Polsce, nowa rola klubów »Gazety Polskiej«”. Podczas zjazdu odbyły się wykłady na tematy historyczne i społeczno-polityczne, prelegentami byli minister Adam Kwiatkowski oraz senatorowie Małgorzata Kopiczko i Marek Pęk.

Poruszono temat o proponowanych zmianach w funkcjonowaniu konsulatów i ambasad RP w Europie i poza nią.

Senatorowie Małgorzata Kopiczko i Marek Pęk przedstawiali sytuację w Europie z dużym naciskiem na funkcjonowanie struktur Unii Europejskiej. Przeczytali również list od marszałka Stanisława Karczewskiego oraz przekazali klubowiczom prezenty w postaci wpinek Senatu RP. Środowisko „Klubów” przekazało im swoje spostrzeżenia z działalności Polonii.

Nasza Senator Małgorzata Kopiczko w swoim wystąpieniu, pt.: „Opieka nad emigracją ze strony Senatu RP- wizja współpracy jako opiekuna polonii” przedstawiła nowe zasady funkcjonowania oraz finansowania działalności polonijnej.

Przypomniała, że w roku 2016 Senat przejął ponownie pieczę nad Polonią i Polakami za granicą oraz określił kierunki działań. Z uwagi na to Marszałek Senatu skierował list, mający na celu rozpoznanie współczesnych potrzeb Polonii i Polaków za granicą, został przesłany do 235 krajowych organizacji pozarządowych oraz do 306 organizacji polonijnych za granicą w 43 krajach, co daje łącznie 541 podmiotów w krajach wszystkich kontynentów.

147352491913647285853

Poinformowała o zasadach współpracy z Polonią i Polakami za granicą, które przyjął Senat RP:

– Partnerska współpraca z Polonią i Polakami za granicą stanowi jeden z priorytetów polskiej polityki zagranicznej.

– Partnerami współpracy Parlamentu RP z Polonią i Polakami za granicą są wszystkie mieszkające za granicą osoby, niezależnie od ich statusu obywatelskiego, które wywodzą swe pochodzenie z naszego kraju i zachowują poczucie związku z Polską.

– Kultura polska jest wspólnym dobrem Polaków i Polonii, niezależnie od miejsca ich zamieszkania.

– Senat RP uznaje doniosłą rolę, jaką odgrywają Polonia i Polacy za granicą w kształtowaniu przyjaznych stosunków krajów zamieszkania z Polską oraz docenia jej udział w materialnym i kulturalnym rozwoju tych krajów.

– Senat RP uznaje, że zdecydowana większość Polonii i Polaków za granicą to obywatele innych państw oraz że z państwami tymi wiąże ich poczucie obywatelskiej lojalności.

– Za najbardziej efektywną płaszczyznę dwustronnie korzystnej współpracy z Polonią i Polakami za granicą Parlament RP uznaje współdziałanie w utrwalaniu rzetelnego wizerunku Polski w świecie oraz rozwijanie wszechstronnej współpracy kraj/region zamieszkania – Polska.

– Instytucje rządowe racjonalnie gospodarują środkami budżetowymi przeznaczanymi na współpracę z Polonią i Polakami za granicą.

147352491913647085853

Nakreśliła również katalog ważniejszych wspieranych przez Senat RP działań Polonii i Polaków za granicą:

– nauczanie języka polskiego za granicą;

– działalność instytucji polonijnych;

– działalność mediów polonijnych i ich doskonalenie;

– utrzymywanie i rozbudowa infrastruktury domów i szkół polonijnych;

– ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą;

– opieka nad miejscami pamięci narodowej za granicą;

– promocja Polski.

Polityk dodatkowo przypomniała, że 5 września 2016 r. w Senacie odbyła się uroczystość powołania 16 członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu. Marszałek Stanisław Karczewski wręczył akty powołania przedstawicielom Polonii ze wszystkich kontynentów i podziękował im za przyjęcie zaproszenia do Rady. Zadeklarował,  że Senat razem z Radą będzie pracować na rzecz Polonii i Polski, na rzecz polskiej wspólnoty narodowej.

Senator zapowiedziała zmiany mające wzmocnić środowiska polonijne, wspomniała o zwiększeniu nakładów na domy polskie. 

„Państwo odgrywacie ważną rolę. Dziękujemy za podtrzymywanie polskości. Jesteśmy za to wdzięczni.” – mówiła Małgorzata Kopiczko, Senator RP, członek Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Źródło: niezalezna.pl

 

Komentuj "II Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” z Europy Zachodniej, Francja"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


Zabezpieczenie antyspamowe:

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: