Ełk: Bezrobocie spada

Rok 2018 przyniesie kontynuację spadku liczby osób bezrobotnych – takie optymistyczne prognozy napływają z Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku. 

Jak mówi Dariusz Kuprewicz, dyrektor Urzędu
– dobra sytuacja na rynku gospodarczym wpływa na coraz większą liczbę miejsc pracy. Są nawet takie branże, w których ze znalezieniem pracowników są spore trudności. Mają na to wpływ zbyt niskie warunki finansowe oferowane przez pracodawców oraz wyjazdy młodych ludzi do większych miast lub za granicę. Efektem jest zatrudnianie w lokalnych przedsiębiorstwach większej liczby cudzoziemców.
W 2017 roku bezrobocie w powiecie ełckim zmalało o ponad 3 punkty procentowe. Pod koniec roku stopa bezrobocia wynosiła około 14%.

Wpływ na poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy mają też środki na aktywizację bezrobotnych, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy. W tym roku jest to około 11 milionów złotych. Z tych pieniędzy organizowane są staże, prace interwencyjne, roboty publiczne i udzielane są dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Obecnie Urząd dysponuje 128 ofertami pracy.

Przypominamy, że Głównym źródłem finansowania wydatków administracyjnych, związanych z funkcjonowaniem służb zatrudnienia są środki przekazywane z budżetu państwa. Natomiast Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Minister właściwy do spraw pracy jako dysponent Funduszu Pracy przekazuje samorządom województw i powiatów środki w wysokości ustalonej według algorytmu,na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w województwie to oznacza, że pośredni wpływ na tak dobrą sytuację na rynku pracy mają obecne Rządy Prawa i Sprawiedliwości.
not. K.O.
źródło: https://radio5.com.pl
zdjęcie jest tylko ilustracja do tekstu, Photo by Hunters Race on Unsplash

 

Komentuj "Ełk: Bezrobocie spada"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: