Edukacja dla zdrowia

UWO_0075

W minioną środę (14 marca br.) w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja „Edukacja dla zdrowia”. Wydarzenie wpisało się w cykl 16 konferencji realizowanych we wszystkich województwach w ramach podpisanej w styczniu br. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego deklaracji o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym.

Podczas konferencji przedstawiono programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej, bezpieczeństwa i higieny rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rozmawiano także o programach edukacyjnych realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Uczestnicy dyskutowali m.in. o promocji zdrowego stylu życia w świetle przepisów prawa, upowszechnianiu idei programu „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz profilaktyce wad postawy u dzieci w wieku szkolnym. Na zakończenie konferencji zaprezentowano przykłady dobrych praktyk, dotyczących profilaktyki „lekkich tornistrów”.

W konferencji uczestniczyło ponad 300 osób z województwa warmińsko-mazurskiego: dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice. Udział wziął także Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Wojewódzki Inspektor Sanitarny Janusz Dzisko, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki oraz przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie i Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Załączniki:

  1. Promocja zdrowego stylu życia w świetle przepisów prawa – PDF
  2. „Szkoły Promujące Zdrowie” w województwie warmińsko-mazurskim – PDF
  3. Program „Ruch i zdrowe żywienie” w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie – wkrótce
  4. „Lekkie tornistry czy to możliwe?” – przykłady dobrych praktyk – wkrótce
  5. Plansze „Lekkie tornistry” – PDF

Źródło: Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Fot. Kamil Olszewski

Komentuj "Edukacja dla zdrowia"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: