e-ZLA, czyli nie ma odwrotu od informatyzacji

Z udziałem wicewojewody Sławomira Sadowskiego, Doroty Kałudzińskiej ̶ z-cy dyrektora Oddziału ZUS w Olsztynie, Andrzeja Zakrzewskiego ̶ dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz Ewy Kmiecińskiej – Głównego Lekarza Orzecznika Oddziału ZUS w Olsztynie odbyła się zorganizowana przez olsztyński ZUS i Biuro Wojewody konferencja prasowa, dotycząca harmonogramu wdrożenia e-ZLA oraz planowanych zmian legislacyjnych w projekcie e-zwolnień.

Rozpoczynający konferencję wicewojewoda Sadowski przypomniał, że minister Elżbieta Rafalska zaproponowała przesunięcie terminu wejścia w życie e-zwolnień na 1 grudnia 2018 roku. Na decyzji tej zaważył fakt, że pomimo iż system funkcjonuje nieobligatoryjnie od 2016 roku, są nadal regiony, w których procent wystawianych zwolnień jest wciąż niewielki, pomimo że e-zwolnienia to rozwiązanie przyjazne pacjentom i pomocne lekarzom, gdyż nowy system odciąży ich od dodatkowej biurokracji. Ministerstwo poszło nawet dalej proponując również rozwiązanie, zgłaszane wcześniej przez liczne środowiska lekarskie, a dotyczące powołania asystenta medycznego, który będzie pomagać przy wystawianiu elektronicznych zwolnień.

Jak poinformowała dyrektor Kałudzińska, elektroniczne zwolnienia mogą wystawiać lekarze posiadający profil na PUE ZUS lub zintegrowaną z PUE aplikację gabinetową. Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzystaniem certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP) elektronicznie do ZUS. ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS. Prowadzone są szkolenia dla lekarzy dotyczące obsługi systemu, który zachwalała doktor Ewa Kmiecińska, główny orzecznik w ZUS, ale także praktykujący lekarz korzystający z e-ZLA od początku. To ogromna dogodność dla każdego lekarza – podkreślała.

Nie ma odwrotu od informatyzacji w usługach medycznych – powiedział dyrektor Andrzej Zakrzewski – obrót informacją jest już faktem. W NFZ korzystamy głównie z tej formy obiegu informacji. Teraz trzeba wdrażać e-ZLA, bo za chwilę wejdzie w życie e-recepta.

***

 Od stycznia do 18 kwietnia br. zostało wystawionych 3,02 mln zaświadczeń lekarskich w formie e-ZLA, 171,9 tys. zaświadczeń lekarskich w aplikacjach gabinetowych, a 53,6 mln w formie papierowej. Uprawnionych do wystawiania zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy jest 145,7 tys. lekarzy i lekarzy felczerów. 78,7 tys. lekarzy i lekarzy felczerów posiada profil informacyjny na portalu Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), na której zwolnienia e-ZLA (e-zwolnienia) wystawia 25,5 tys. lekarzy.

Źródło: www.uw.olsztyn.pl

Komentuj "e-ZLA, czyli nie ma odwrotu od informatyzacji"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: