Dodatkowy nabór ofert do programu Senior+

Ruszył dodatkowy nabór ofert w programie „Senior+” edycja 2018.Wsparcie można otrzymać na tworzenie oraz funkcjonowanie placówek dla seniorów: domów i klubów „Senior+”. Na ten cel przeznaczono 25,6 mln zł. Oferty można składać do 20 marca br.

W budżecie Programu na rok 2018, zostały zabezpieczone jak do tej pory najwyższe środki – 80 mln zł.

W aktualnej edycji konkursu wszystkim podmiotom, które złożyły wnioski i przeszły ocenę formalną zostało przyznane dofinansowanie. Wyniosło ono prawie  50,4 mln zł.  Dlatego uruchomiono kolejny nabór wniosków.

Samorządy mogą otrzymać wsparcie na tworzenie oraz funkcjonowanie placówek „Senior+”. Dodatkowy nabór dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu. Dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach programu „Senior+”.

Wysokość środków planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi: 25,6 mln zł.

Gdzie przesłać ofertę?

Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym na Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn lub złożyć osobiście w terminie do dnia 20 marca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Kiedy rozstrzygnięcie?

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 20 kwietnia 2018 r.

Zobacz: Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach programu Senior+ edycja 2018.

Źródło: www.uw.olsztyn.pl

Komentuj "Dodatkowy nabór ofert do programu Senior+"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: