Dobry Start – inwestycja w edukację dzieci

Z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcina Zielenieckiego, wicewojewody Sławomira Sadowskiego, kuratora oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego oraz dyrektorów Wydziału Polityki Społecznej UW Marcina Jastrzębskiego i Joanny Jabłonki-Kastrau odbyła się jedna z konferencji wojewódzkich przybliżających dziennikarzom oraz jednostkom samorządowym założenia nowego rządowego programu „Dobry Start”.

Jak poinformował wiceminister Zieleniecki program zakłada jednorazowe wsparcie kwotą 300 zł wszystkich uczniów, którzy we wrześniu rozpoczną nowy rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakłada, że w skali kraju z programu będzie mogło skorzystać około 4 mln 600 tys. dzieci, a kwota zaplanowana na ten cel w budżecie państwa to około 1 mld 400 mln zł. Jeśli chodzi o województwo warmińsko-mazurskie, programem objętych zostanie około 146 tys. dzieci.

Wicewojewoda Sławomir Sadowski podkreślił, że „Dobry Start” to kolejna dobra praca wykonana przez rząd dla dobra polskich rodzin. Wyjaśnił również, że program jest realizowany, podobnie jak program „Rodzina 500+” przez te same instytucje: Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, samorządy oraz ewentualnie instytucje wyznaczone dodatkowo przez samorząd. Pieniądze będą wpływały do budżetu wojewody i będą przekazywane samorządom. Nowością jest to, że samorządy za realizację tego programu będą otrzymywały 10 zł od jednej decyzji. 80% tej kwoty będzie przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników realizujących wnioski.

Aby otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł należy złożyć wniosek. W formie elektronicznej będzie można go składać od 1 lipca, a w formie papierowej od 1 sierpnia. Dla wniosków złożonych w lipcu i sierpniu świadczenie powinno zostać przekazane do 30 września. Wnioski będzie można składać do 30 listopada – mówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marcin Zieleniecki. Dodał również, że warunki jakie należy spełnić składając wniosek to: zamieszkiwanie dziecka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pobieranie nauki w Polsce.

Warmińsko-mazurski kurator oświaty Krzysztof Marek Nowacki zapewnił natomiast, że wszystkie informacje i materiały dotyczące programu „Dobry Start” zostaną przekazane dyrektorom wszystkich szkół w województwie tak, aby jeszcze przed końcem roku można je było rozpowszechnić wśród rodziców.

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie z programu „Dobry Start” przysługuje raz w roku, na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Wniosek online już od 1 lipca!

Wniosek o świadczeni online będzie można składać już od 1 lipca przez stronę ematia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia będzie można składać wnioski papierowe. Wnioski należy złożyć do 30 listopada.

Dla kogo wsparcie?

Wniosek o wsparcie może złożyć matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek będzie można składać w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej trzeba złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Kiedy pomoc trafi do rodziny?

Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie on złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Uwaga!

300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

Dodatkowe informacje w sprawie rządowego programu „Dobry start” można uzyskać pod numerem tel. (55) 237-45-35, (55) 237-45-42.

Źródło: www.uw.olsztyn.pl
Fot. Kamil Olszewski

Komentuj "Dobry Start – inwestycja w edukację dzieci"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: