Czy prezes ZGOK złożył oświadczenie lustracyjne obejmując funkcję?

Olsztyński radny Maciej Tobiszewski (Prawo i Sprawiedliwość) na ostatniej sesji rady miejskiej zadał trzy ważne pytania odnośnie dopełnienia przez prezesa ZGOK formalności związanych ze złożeniem oświadczenia lustracyjnego.

Oto one:

  1.  Czy Marek Bryszewski miał obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego startując w konkursie na prezesa spółki ZGOK?
  2. Czy w ramach konkursu złożył oświadczenie?
  3. Jeśli nie złożył, jakie będą tego konsekwencje?

Na powyższe pytania radny powinien otrzymać odpowiedź na piśmie.

Maciej Tobiszewski, radny w Radzie Miejskiej Olsztyna (Klub PiS): Ustawa lustracyjna nakłada obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa a także współpracy z tymi służbami w okresie od 22 lipca 1944 do dnia 31 lipca 1990 r.Oświadczenie takie składają osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 rokiem,które kandydują bądź obejmują funkcję w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego: członkowie rad nadzorczych,członkowie zarządu lub prezesi. Oświadczenie lustracyjne dotyczy nie tylko prezesa ZGOK, ale wszystkich prezesów spółek komunalnych gminy Olsztyn.

 

Przypomnijmy, że zobowiązanymi do złożenia wojewodzie oświadczenia lustracyjnego są m.in.:

1. Organy jednostek samorządu terytorialnego, organy związku jednostek samorządu terytorialnego oraz organy jednostek pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek utworzenia wynika z ustawy w tym:

a) miast,
b) gmin,
c) powiatów,
d) województwa.

2. Członkowie zarządów, członkowie rad nadzorczych w spółkach handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, w której udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;

3. Osoby będące przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w radach nadzorczych spółek handlowych;

Redakcja

Komentuj "Czy prezes ZGOK złożył oświadczenie lustracyjne obejmując funkcję?"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: