Będą pomagać działaczom opozycji antykomunistycznej

31 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Na mocy tego aktu prawnego, zostały przekazane do wojewody zadania dotyczące prowadzenia działań związanych z integracją środowisk kombatanckich i ich koordynacją w województwie. Organem opiniodawczo-doradczym wojewody w tym zakresie ma być 9 – osobowa Wojewódzka Rada Konsultacyjna do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych, która właśnie powstała w Olsztynie. W jej pierwszym posiedzeniu uczestniczył wicewojewoda Sławomir Sadowski.

Przewodniczącym Rady jednogłośnie wybrany został Władysław Kałudziński. Zarówno szef nowej rady, jak i pozostali jej członkowie to byli działacze opozycji antykomunistycznej. Ich zadaniem będzie między innymi:

  • opiniowanie przekazanych przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wniosków stron o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych;
  • świadczenie pomocy w przygotowywaniu wniosków o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także wniosków o pomoc pieniężną i świadczenie pieniężne – na żądanie osób zainteresowanych;
  • podejmowanie inicjatyw zmierzających do integracji środowisk działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych;
  • analiza sytuacji życiowej działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych

Nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych wprowadza również szereg uprawnień dla tych osób. Jednym z najważniejszych jest przyznanie dawnym opozycjonistom z czasów PRL comiesięcznego świadczenia pieniężnego w wysokości 402,72 zł. Świadczenie to będzie przyznawane bezterminowo i bez względu na dochód.

Poza zmianą zasad przyznawania świadczenia pieniężnego, w nowelizacji przewidziano też modyfikację reguł przyznawania pomocy finansowej – pojawia się możliwość przyznawania pomocy okresowej. W szczególnych przypadkach Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych będzie przyznawał pomoc jednorazową do wysokości 300% najniższej emerytury. Przewidziano też pomoc okresową, która może być udzielana najdłużej do sześciu miesięcy, w wysokości do 100% najniższej emerytury miesięcznie. Dawni działacze opozycji będą mogli otrzymać środki na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa oraz opłacanie pomocy pielęgnacyjnej.

Ponadto nowelizacja przyznaje osobom o potwierdzonym statusie działacza opozycji lub osoby represjonowanej nowe uprawnienia w postaci prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, a także prawa do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty osoby uprawnionej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, okresy osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia i okresy internowania uwzględniane będą w wymiarze podwójnym. Legitymacja i odznaka działacza opozycji będą nadawane z urzędu, wraz z decyzją o przyznaniu statusu działacza opozycji, a nie jak dotychczas na odrębnie składany wniosek.

Ustawa rozszerza też zakres podmiotowy ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego o żołnierzy pełniących służbę w polskich organizacjach podziemnych do października 1963 r. (obecnie obowiązujące przepisy wyznaczają ten termin na koniec 1956 r.).

Wraz z nowelizacją ustawa zmienia charakter z pomocowego na godnościowy – tak, jak jest to w przypadku kombatantów walk o niepodległość RP w latach 1939-1956.

Źródło: www.uw.olsztyn.pl
Fot. Kamil Olszewski

Na Warmii i Mazurach powstała Rada ds. działaczy opozycji i osób represjonowanych

Komentuj "Będą pomagać działaczom opozycji antykomunistycznej"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


Zabezpieczenie antyspamowe:

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: