AMICUS BONUS 2019 w dobrych rękach

Nagroda AMICUS BONUS ustanowiona została w roku 2007 przez ówczesnego Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, Panią Annę Szyszkę. Każdego roku, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, przyznawane są 2 statuetki w kategorii indywidualnej i zespołowej oraz medale – wyróżnienia. W tym roku specjalną statuetkę otrzymała dodatkowo Elżbieta Bojanowska, w latach 2015 -2018 wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rok wcześniej taką samą statuetkę otrzymała minister Elżbieta Rafalska.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są pracownikom pomocy społecznej, samorządowcom oraz najbardziej aktywnym  organizacjom pozarządowym z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Są to ludzie, którzy zajmują się zapobieganiem izolacji, marginalizacji i społecznemu wykluczeniu, aktywizują do rozwiązywania własnych problemów, dbają o system opieki nad dziećmi i młodzieżą, realizują lokalne programy służące zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych. Pracują na rzecz rodzin, osób samotnych,  i całych lokalnych społeczności.

Na Warmii i Mazurach  przeszło 7 tysięcy osób(w tym ok. 900 pracowników socjalnych) pracuje w pomocy społecznej, w ponad 340 jednostkach. Specyfika województwa –  nadal stosunkowo znaczne bezrobocie, niskie dochody ludności –  sprawia, że praca społeczna to nie tylko zawód, ale służba, wręcz misja.

Podczas uroczystości statuetki i medale  wręczył wojewoda Artur Chojecki.  Gratulując laureatom powiedział: „Z okazji Państwa święta życzę, aby profesjonalizm, empatia i postępowanie zgodne z etyką pracy, zawsze przekładały się na Państwa sukces zawodowy. Niech nigdy nie zabraknie Wam energii, ciepła i wytrwałości, które pomogą  znaleźć dobre wyjście z trudnych sytuacji. Życzę również satysfakcji z pracy, szczęścia w życiu osobistym oraz wielu codziennych radości.”

W roku 2019 Statuetkami AMICUS BONUS uhonorowani zostali:

W kategorii indywidualnej:

Pani Elżbieta Bojanowska – socjolog, polityk społeczny, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, od 29 lat specjalizuje się w polityce społecznej. Problematyką pomocy społecznej zajmowała się pracując w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych i Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i będąc dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Karolewie. Jest też autorką publikacji naukowych z zakresu socjologii i polityki społecznej, a przede wszystkim różnych aspektów starości i starzenia się polskiego społeczeństwa. W grudniu 2015 Elżbieta Bojanowska objęła stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, odpowiedzialnego za politykę społeczną. Zasiadła też w Krajowym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej. Od 1 listopada br. pełni funkcję dyrektora Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Pani Krystyna Grzybicka – legitymuje się 36-letnim stażem pracy, w tym 22-letnim w strukturach pomocy społecznej. Od 20 lat pełni funkcję Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Elblągu, w strukturach którego funkcjonują 3 filie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ukończyła Uniwersytet Warszawski na Wydziale Profilaktyki, Resocjalizacji i Problemów Społecznych, otrzymując tytuł magistra. Posiada również specjalizację z organizacji pomocy społecznej. Prowadzi pracę dydaktyczną, przekazując studentom swoją wiedzę popartą długoletnim doświadczeniem zawodowym.

W kategorii zespołowej:

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek prowadzących w Ełku Tęczowy Dom, kompleksowy ośrodek dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Ośrodek ma długą historię opieki nad dziećmi z różnych przyczyn potrzebującymi pomocy. Z każdym rokiem rozwija się i unowocześnia. Korzysta z najnowszych metod rehabilitacji i edukacji specjalnej. Najważniejsze celem pozostaje w nim jednak zapewnienie dziecku domowego klimatu i wszechstronnego wsparcia. Każde dziecko traktowane jest indywidualnie i prowadzone do jak największej życiowej samodzielności. Dorastający mieszkańcy są w miarę możliwości aktywizowani zawodowo. Dla części z nich realizowany jest aktualnie projekt „Tęczowa Farma św. Józefa w Jeziorowskich.

Medale oraz  listy gratulacyjne otrzymali:

  • Cecylia Bąbel – emerytowany pracownik DPS w Grazymach
  • Małgorzata Dunajska – dyrektor PCPR w Braniewie
  • Teresa Jaślan – kierownik ŚDS w Kowalach Oleckic
  • Zenon Ryszard Kastrau – kierownik ŚDS  „Bratek” w Ostródzie
  • Janusz Kolasiński – specjalista pracy socjalnej w DPS „Krokus” we Władysławowie
  • Tadeusz Modzelewski – emerytowany dyrektor PCPR w Działdowie
  • Krzysztof Piechocki – kierownik PŚDS w Nowym Mieście Lubawskim
  • Elżbieta Skaskiewicz – dyrektor MOPS w Olsztynie
  • GOPS w Łukcie
  • ŚDS w Jegłowniku

Źródło: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Komentuj "AMICUS BONUS 2019 w dobrych rękach"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


Zabezpieczenie antyspamowe:

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: