60 zezwoleń W-MSSE S.A. w dwa i pół roku

Od 9.02.2016 r. do 24.07.2018 r. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA (Prezes Grzegorz Smoliński oraz Wiceprezes Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg) wydał 60 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy. Dzięki zapisom zawartym w dokumentach firmy zobowiązały się do poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości minimum 2 045 906 000 złotych oraz zatrudnienia co najmniej 1903 nowych pracowników. 

Średnia roczna wartość deklarowanych nakładów inwestycyjnych w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na przestrzeni lat 1997-2015 wynosi 234 494 444 zł.
Przez 19 lat (od 1997 r. do 9.02.2016 r.) Zarządy W-M SSE SA wydały 176 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy (z czego 38 zezwoleń zostało cofniętych w 2000 r., co obniża wynik do 138 zezwoleń). Obecny zarząd przez dwa i pół roku wydał 60 zezwoleń. Z tych statystyk wynika, że w czasie stanowiącym 13% okresu funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA Grzegorz Smoliński oraz Małgorzata Sobieska zu Schwarzenebrg podpisali zezwolenia stanowiące 43,48% wszystkich zezwoleń wydanych od początku istnienia W-M SSE SA (1997 r.).
Przedsiębiorstwa, które w okresie od 9.02.2016 r. do 24.07.2018 r. otrzymały zezwolenia z uwzględnieniem wielkości:
• 25 przedsiębiorstw małych;
• 20 przedsiębiorstw dużych;
• 15 przedsiębiorstw średnich.
Przedsiębiorstwa, które w okresie od 9.02.2016 r. do 24.07.2018 r. otrzymały zezwolenia z uwzględnieniem pochodzenia kapitału:
• 50 przedsiębiorstw z kapitałem polskim;
• 10 przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym.
Najbardziej popularnymi lokalizacjami, które wybierali przedsiębiorcy w okresie od 9.02.2016 r. do 24.07.2018 r. były:
• Nidzica – wydanych zostało 9 zezwoleń;
• Elbląg – wydanych zostało 7 zezwoleń;
• Bartoszyce – wydanych zostało 6 zezwoleń.
Rodzajami działalności gospodarczej, które najczęściej otrzymywały zezwolenia w okresie od 9.02.2016 r. do 24.07.2018 r. były:
• branża drzewna – wydanych zostało 14 zezwoleń;
• branża spożywcza – wydanych zostało 9 zezwoleń.
Wyjątkowo dużą dynamiką wzrostu podstawowych zmiennych dotyczących efektów funkcjonowania W-M SSE S.A. charakteryzował się rok 2017. Wynik finansowy W-M SSE SA został poprawiony w stosunku do roku 2016 o 1532%.
W porównaniu z 2016 r.:
• liczba wydanych nowych zezwoleń była wyższa o 157% (2016: 14, 2017: 36);
• wartość deklarowanych minimalnych nakładów inwestycyjnych wzrosła o 930% (2016: 167 900 000 zł, 2017: 1 730 506 000 zł);
• deklarowana minimalna liczba utworzonych przez przedsiębiorców nowych miejsc pracy wzrosła o 322% (2016: 359, 2017: 1517).
Od 30.06.2018 r. obowiązuje Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, która wprowadziła nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej na realizację projektów inwestycyjnych. Na mocy nowych przepisów będą wydawane decyzje o wsparciu. Uruchomienie mechanizmu wydawania decyzji na terenie całej Polski w oparciu o nowe zasady udzielania pomocy publicznej nastąpi w momencie wejścia w życie aktów wykonawczych do Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.
Szczegóły dotyczące zezwoleń wydanych w okresie od 9.02.2016 r. do 24.07.2018 r. przedstawiają się następująco:
1. Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Elblągu.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 12 800 000 zł oraz zatrudnienie minimum 16 nowych pracowników.
Inwestycja polega na zakupie nowych maszyn oraz budowie hali magazynowej i jej wyposażeniu na terenie funkcjonującego zakładu.
2 Peak Packaging Poland sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Bartoszycach.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 3 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 5 nowych pracowników.
Inwestycja polega na rozbudowie funkcjonującego zakładu o nowe pomieszczenia magazynowe i produkcyjne oraz zakupie nowych maszyn.
3. P.H.U.P. Remszkło Remigiusz, Adam, Krzysztof Zakrzewscy s.c.
Inwestycja zlokalizowana w Bartoszycach.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 2 450 000 zł oraz zatrudnienie minimum 4 nowych pracowników.
Inwestycja polega na zakupie nieruchomości zabudowanej halą produkcyjną oraz  nabyciu nowych maszyn do obróbki szkła, linii do powlekania elementów meblowych oraz urządzeń do konstrukcji ze stali nierdzewnej.
4. Delphia Yachts Kot Spółka Jawna
Inwestycja zlokalizowana w Olecku.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 9 300 000 zł oraz zatrudnienie minimum 7 nowych pracowników.
Stocznia otrzymała zezwolenie na budowie centrum badawczo-rozwojowego, w którym prowadzone będą prace nad nowymi technologiami oraz użyciem nanomateriałów w procesie produkcji jachtów.
5. PMW Wojciech Mieczarek
Inwestycja zlokalizowana w Nidzicy.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 3 500 000 zł oraz zatrudnienie minimum 11 nowych pracowników.
Inwestycja polega na budowie zakładu produkcji mebli oraz stolarki budowlanej. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie hali produkcyjnej z wydzieloną częścią magazynową oraz wyposażenie obiektów w maszyny i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności.
6. Piekarnia Tyrolska Jarosław Goszczycki sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Barczewie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 20 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 35 nowych pracowników.
Inwestycja będzie polegała na budowie nowego zakładu, w którym produkowana będzie innowacyjna grupa pieczywa. Oryginalne produkty piekarni powstaną w oparciu o wdrożenie wyników prac B+R oraz zgłoszenie receptur do urzędu patentowego.
7. Mazurski Kurczak sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Piszu.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 24 250 000 zł oraz zatrudnienie minimum 70 nowych pracowników.
Inwestycja polega na budowie nowoczesnego zakładu uboju i przetwórstwa drobiu.
8. Mariola Janczewska Firma Cukiernicza MW Janczewscy
Inwestycja zlokalizowana w Pomiechówku.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 35 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 20 nowych pracowników.
Inwestycja ukierunkowana będzie na produkcję wyrobów cukierniczych na skalę przemysłową.
9. Europrofil sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Olsztynku.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 3 500 000 zł oraz zatrudnienie minimum 11 nowych pracowników.
Inwestycja będzie polegała na rozbudowie istniejącego zakładu w Podstrefie Olsztynek. Przewidywany jest również zakup linii technologicznej do produkcji rur kanalizacyjnych z surowców wtórnych.
10. Inoxall sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Olecku.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 15 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 20 nowych pracowników.
Inwestycja polega na rozbudowie funkcjonującego zakładu poprzez zakup nowych maszyn oraz budowę hali magazynowej i jej wyposażenia.
11. Suszarnia Warzyw Jaworski S.A. sp.k.
Inwestycja zlokalizowana w Dobrym Mieście.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 20 300 000 zł oraz zatrudnienie minimum 10 nowych pracowników.
Inwestycja polega na rozbudowie istniejącego zakładu suszenia warzyw i ma spowodować zwiększenie zdolności produkcyjnych.
12. Luttgens Polska sp. z o.o. sp.k.
Inwestycja zlokalizowana w Nielbarku (Podstrefa Kurzętnik).
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 12 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 20 nowych pracowników.
Inwestycja polega na rozbudowie funkcjonującego zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych.
13. Warmińsko Mazurski Klaster Meblowy sp. z o.o. S.K.A. 
Inwestycja zlokalizowana w Smolnikach (Podstrefa Iława).
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 4 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 175 nowych pracowników.
Projekt dotyczy zwiększenia mocy produkcyjnych zakładu poprzez zakup nowoczesnych maszyn do obróbki małych i wąskich elementów mebli.
14. Horizont Project Development sp. z o.o. (Grupa EGGER)
Inwestycja zlokalizowana w Biskupcu.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 789 060 000 zł oraz zatrudnienie minimum 300 nowych pracowników.
Projekt dotyczy budowy zakładu przetwórstwa drewna, w którym oprócz płyt wiórowych i melaminowanych produkowane będą panele podłogowe i różnego rodzaju meble.
15. Zakład Drobiarski Lech Drób sp. z o.o. 
Inwestycja zlokalizowana w Zalewie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 21 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 140 nowych pracowników.
Inwestycja polega na budowie kompleksu hal produkcyjnych i wyposażeniu ich w linie technologiczne najnowszej generacji do uboju i rozbioru drobiu, chłodzenia i mrożenia wyrobów gotowych.
16. Isoroc Polska S.A. 
Inwestycja zlokalizowana w Nidzicy.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 81 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 80 nowych pracowników.
Inwestycja polega na zwiększeniu mocy produkcyjnych zakładu i wiąże się z zainstalowaniem nowoczesnej linii technologicznej do produkcji materiałów izolacyjnych.
17. Indykpol S.A. 
Inwestycja zlokalizowana w Olsztynie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 105 030 000 zł oraz zatrudnienie minimum 105 nowych pracowników.
Inwestycja polega na rozbudowie istniejącego zakładu przetwórstwa drobiu i zwiększeniu zdolności produkcyjnych zakładu.
18. Get Fresh Cosmetics sp. z o.o. 
Inwestycja zlokalizowana w Bartoszycach.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 500 000 zł oraz zatrudnienie minimum 49 nowych pracowników.
W wyniku inwestycji powstaną trzy niezależne linie technologicznie do wytwarzania produktów do kąpieli i ciała oraz zapachowych świec.
19. Sil-Pro Warszawa sp. z o.o. 
Inwestycja zlokalizowana w Pomiechówku.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 85 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 20 nowych pracowników.
Inwestycja dotyczy budowy bardzo zaawansowanego technologicznie zakładu produkcji bloczków silikatowych.
20. Eljako-Al sp. z o.o. 
Inwestycja zlokalizowana w Nidzicy.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 10 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 10 nowych pracowników.
Projekt dotyczy budowy zakładu produkującego nowoczesne fasady, okna i drzwi oparte na innowacyjnych, proekologicznych i energooszczędnych systemach z aluminium.
21. Fast-Fol Recycling Gadomscy sp. j. 
Inwestycja zlokalizowana w Mławie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 6 060 000 zł oraz zatrudnienie minimum 16 nowych pracowników.
W ramach inwestycji powstanie zakład produkujący worki na odpady z surowców odtwarzalnych pozyskanych z tworzyw sztucznych (nowoczesna technologia recyklingu polietylenu).
22. Lira sp. z o.o. 
Inwestycja zlokalizowana w Elblągu.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 17 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 11 nowych pracowników.
Inwestycja polega na budowie hali oraz zakupie nowoczesnej linii technologicznej. W wyniku wdrożenia prac badawczo – rozwojowych powstanie oprawa antyolśnieniowa, której technologia produkcji została objęta patentem.
23. Alto sp. z o.o. 
Inwestycja zlokalizowana w Nidzicy.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 21 350 000 zł oraz zatrudnienie minimum 20 nowych pracowników.
Planowana inwestycja polega na wdrożeniu na rynek innowacyjnych produktów opakowaniowych służących do monitorowania jakości i bezpieczeństwa żywności.
24. Chromavis Service sp. z o.o. 
Inwestycja zlokalizowana w Ciechanowie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 24 153 000 zł oraz zatrudnienie minimum 20 nowych pracowników.
Planowana inwestycja zakłada budowę zakładu zajmującego się produkcją substratów wykorzystywanych do wytwarzania preparatów do zdobienia i pielęgnacji paznokci. W ramach inwestycji powstanie również zaplecze badawczo-rozwojowe (laboratorium).
25. Wibromatyka Bogdan Ptak 
Inwestycja zlokalizowana w Mrągowie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 2 150 000 zł oraz zatrudnienie minimum 8 nowych pracowników.
Inwestycja polega na budowie zakładu zajmującego się produkcją maszyn i urządzeń sortowniczych oraz podzespołów w nich funkcjonujących.
26. Koopress sp. z o.o. 
Inwestycja zlokalizowana w Olsztynie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 34 800 000 zł oraz zatrudnienie minimum 20 nowych pracowników.
Inwestycja polega na budowie nowego zakładu poligraficznego zajmującego się produkcją opakowań i wyrobów z papieru, kartonu, tektury, folii i tworzyw sztucznych.
27. AMK Workstyle sp. z o.o. sp. k. 
Inwestycja zlokalizowana w Bartoszycach.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 1 300 000 zł oraz zatrudnienie minimum 3 nowych pracowników.
W ramach inwestycji kupiona zostanie linia produkcyjna do wytwarzania włókniny puszystej, która pozwoli produkować włókninę o różnych gramaturach.
28. Paged-Sklejka S.A. 
Inwestycja zlokalizowana w Morągu.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 10 500 000 zł oraz zatrudnienie minimum 21 nowych pracowników.
W ramach projektu powstaną m.in.: nowoczesne powierzchnie magazynowe, platformy przeładunkowe, powierzchnie biurowe, infrastruktura informatyczna, parkingi i place manewrowe.
29. Sklejka-Pisz Paged S.A. 
Inwestycja zlokalizowana w Piszu.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 110 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 35 nowych pracowników.
Inwestycja polega na rozbudowie istniejącego zakładu przetwórstwa drewna poprzez budowę nowej hali produkcyjnej wyposażonej w nowoczesne linie technologiczne.
30. Tymbark-MWS sp. z o.o. sp.k. 
Inwestycja zlokalizowana w Olsztynku.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 70 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 10 nowych pracowników.
Projekt zakłada rozbudowę zakładu przetwórstwa owoców i warzyw w Olsztynku poprzez inwestycje w park maszynowy. Przedsiębiorstwo zamierza wprowadzić nowe rozwiązania w zakresie produkcji i pakowania napojów oraz przecierów (m.in. realizacja procesu produkcji na zimno).
31. Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. 
Inwestycja zlokalizowana w Elblągu.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 12 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 8 nowych pracowników.
W ramach projektu zostanie kupiona najnowocześniejsza linia okleinująca, co pozwoli zwiększyć zdolności produkcyjne istniejącego zakładu.
32. Mackiewicz Prefabrykacja sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Korpelach (Podstrefa Szczytno).
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 4 900 000 zł oraz zatrudnienie minimum 15 nowych pracowników.
Projekt dotyczy uruchomienia zakładu, w ramach którego będą produkowane prefabrykaty betonowe do wytwarzania rur, kręgów, dennic i pokryw oraz beton towarowy.
33. Jacques Battini Cosmetics sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Iławie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 1 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 6 nowych pracowników.
Projekt polega na budowie zakładu produkcji wyrobów kosmetycznych (w szczególności perfum) w oparciu o nowoczesny park maszynowy.
34. Szynaka – Meble sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Iławie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 22 200 000 zł oraz zatrudnienie minimum 30 nowych pracowników.
Projekt zakłada budowę nowego magazynu wysokiego składowania wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz zakup nowoczesnego oprogramowania służącego do zarządzania gospodarką magazynową.
35. Silvan sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Olecku.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 16 300 000 zł oraz zatrudnienie minimum 105 nowych pracowników.
Inwestycja polega na znacznej rozbudowie zakładu przetwórstwa drewna produkującego wyposażenie ogrodów i placów zabaw. Projekt obejmuje m.in. inwestycję w maszyny i urządzenia oraz budowę dwóch hal produkcyjno-magazynowych.
36. Porta KMI Poland sp. z o.o. sp. k. 
Inwestycja zlokalizowana w Nidzicy.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 16 100 000 zł oraz zatrudnienie minimum 12 nowych pracowników.
W ramach projektu planowana jest budowa centralnego magazynu wyrobów gotowych oraz bazy logistyczno-magazynowej. W ramach inwestycji będą mogły być również prowadzone prace badawcze i rozwojowe dotyczące zastosowania technologii informatycznych.
37. Meble Wójcik sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Elblągu.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 50 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 120 nowych pracowników.
Inwestycja będzie polegać na budowie hali produkcyjno-magazynowej oraz hali magazynowo-logistycznej oraz wyposażeniu ich w zautomatyzowane i innowacyjne linie do produkcji mebli oraz do obsługi magazynu.
38. Heinz Glas Działdowo sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Działdowie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 87 050 000 zł oraz zatrudnienie minimum 50 nowych pracowników.
Przedmiotem projektu jest rozbudowa istniejącego zakładu oraz wyposażenie go w innowacyjne linie technologiczne, maszyny i urządzenia do produkcji szkła.
39. DFM sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Dobrym Mieście.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 50 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 15 nowych pracowników.
Inwestycja będzie polegać m.in. na uruchomieniu własnej produkcji drewnianych elementów stelaży mebli. Powstanie nowoczesny tartak, który będzie zabezpieczał dostawy elementów konstrukcyjnych na potrzeby produkcji własnej oraz dla podmiotów zewnętrznych.
40. Corab sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Olsztynie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 10 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 10 nowych pracowników.
Projekt zakłada budowę nowoczesnego centrum logistyczno-magazynowo-produkcyjnego systemów montażu wolnostojących i dachowych paneli fotowoltaicznych. Zaplanowany jest zakup linii technologicznych do formowania metalu, budowa magazynu oraz stworzenie laboratorium.
41. Peak Packaging Poland sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Bartoszycach.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 4 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 4 nowych pracowników.
W ramach projektu rozbudowana zostanie część magazynowa zakładu, w której wyodrębniona będzie nowa hala produkcji opakowań z tworzyw sztucznych. W ramach inwestycji rozwinięta ma zostać także produkcja elementów wtryskowych, takich jak: kapsle, korki, kołnierze, zawory i kształtki będące elementami składowymi produkowanych opakowań.
42. Kamizelich sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Węgorzewie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 4 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 20 nowych pracowników.
Inwestycja polega na budowie zakładu zajmującego się produkcją opakowań z tworzyw sztucznych, folii, worków na śmieci – w tym innowacyjnych worków biodegradowalnych.
43. Budokop-Beton sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Lidzbarku Warmińskim.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 2 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 2 nowych pracowników.
Przedsiębiorstwo wybuduje halę produkcyjną oraz kupi maszyny i urządzenia do produkcji elementów z betonu, kręgów betonowych oraz elementów betonowych.
44. Hydropress Wojciech Górzny
Inwestycja zlokalizowana w Elblągu.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 10 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 8 nowych pracowników.
Przedsiębiorstwo zamierza wybudować halę magazynowo-produkcyjną, rozpocząć wytwarzanie nowego produktu – bloków zaworowych, ulepszyć produkcję elastycznych i sztywnych przewodów hydraulicznych oraz zwiększyć zdolności produkcyjne zasilaczy hydraulicznych.
45. Mazurskie Meble Szynaka Interline sp. z o.o. 
Inwestycja zlokalizowana w Nowym Mieście Lubawskim.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 13 080 000 zł oraz zatrudnienie minimum 10 nowych pracowników.
W ramach inwestycji wybudowana zostanie hala produkcyjna zaopatrzona w wydajne i zautomatyzowane linie technologiczne oraz wdrożony zostanie nowoczesny system informatyczny.
46. Hemptex Trade sp. z o.o. 
Inwestycja zlokalizowana w Biskupcu.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 14 630 000 zł oraz zatrudnienie minimum 26 nowych pracowników.
Zakres inwestycji obejmuje budowę hal produkcyjnych oraz wiat magazynowych, a także montaż kompletnej linii do przerabiania konopi przemysłowych. W zakładzie będzie powstawać włókno konopne.
47. Smile sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Korpelach (Podstrefa Szczytno).
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 5 150 000 zł oraz zatrudnienie minimum 3 nowych pracowników.
Inwestycja polega na rozbudowie funkcjonującego zakładu wytwarzającego artykuły gospodarstwa domowego, m.in.: odkurzacze, płyty kuchenne, zmywarki i piekarniki.
48. Demko Meble sp. z o.o. 
Inwestycja zlokalizowana w Braniewie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 15 193 000 zł oraz zatrudnienie minimum 30 nowych pracowników.
W ramach inwestycji powstanie nowoczesny zakład produkcyjno-magazynowy. Wytwarzane w nim będą meble skrzyniowe z płyty laminowanej do samodzielnego montażu oraz półfabrykaty meblowe, a także oferowane kompleksowe usługi magazynowania.
49. Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski 
Inwestycja zlokalizowana w Pieckach.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 12 050 000 zł oraz zatrudnienie minimum 5 nowych pracowników.
W ramach inwestycji wybudowany zostanie zakład produkcji pieczywa, ciast i słodyczy. Budynek produkcyjno-usługowy zostanie wyposażony w niezbędne urządzenia i linie technologiczne. W oparciu o wyniki prac B+R uruchomiona zostanie produkcja tradycyjnego pieczywa oraz innych wyrobów ciastkarskich i cukierniczych wykonywanych z surowców ekologicznych z wykorzystaniem technologii bio-fermentacji jabłkowej.
50. New Energy Transfer sp. z o.o. 
Inwestycja zlokalizowana w Nidzicy.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 24 940 000 zł oraz zatrudnienie minimum 20 nowych pracowników.
Przedmiotem inwestycji będzie budowa zakładu zajmującego się dostarczaniem urządzeń i kompleksowych instalacji do zamiany ciepła w chłód, odzysku odpadowego ciepła niskoparametrowego na potrzeby produkcji wody gorącej oraz produkcji wody odsolonej przy pomocy technologii sorpcyjnych. W ramach projektu powstanie Centrum B+R Innowacyjnych Technologii Sorpcyjnych NET wyposażone w nowoczesny sprzęt laboratoryjny oraz maszyny i infrastrukturę techniczną.
51. Blue Bird Poland sp. z o.o. 
Inwestycja zlokalizowana w Nidzicy.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 17 800 000 zł oraz zatrudnienie minimum 25 nowych pracowników.
Blue Bird Poland sp. z o.o. uruchomi produkcję innowacyjnego fotela hybrydowego, pierwszego na świecie krzesła biurowego z funkcją klękosiadu podpierającego kręgosłup. Przedsiębiorstwo planuje budowę zakładu oraz wyposażenie go w linie technologiczne.
52. Bruss Polska sp. z o.o. 
Inwestycja zlokalizowana w Mrągowie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 10 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 3 nowych pracowników
Przedsiębiorstwo zamierza rozbudować istniejący zakład i zwiększyć jego moce produkcyjne. Projekt zakłada rozbudowę hali produkcyjno-magazynowej, budowę nowych pomieszczeń laboratorium oraz pomieszczeń biurowych i socjalnych. Zakupione również zostaną nowe maszyny i urządzenia oraz wyposażenie laboratorium.
53. ARA Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej sp. z o.o. 
Inwestycja zlokalizowana w Elblągu.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 6 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 3 nowych pracowników.
Projekt dotyczy utworzenia Centrum Badawczo – Rozwojowego. Będą w nim opracowywane nowe rozwiązania prowadzące do zwiększenia i zautomatyzowania produkcji szaf elektrycznych i innych elementów z dziedziny robotyki i automatyki przemysłowej. W ramach inwestycji powstanie budynek oraz kupione zostaną urządzenia i aparatura badawcza wraz z oprogramowaniem.
54. MK Design sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Nidzicy.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 10 500 000 zł oraz zatrudnienie minimum 49 nowych pracowników.
Przedsiębiorstwo wybuduje fabrykę produkującą meble tapicerowane. W ramach inwestycji planowana jest budowa hali produkcyjnej wraz z wyposażeniem zakładu w niezbędną infrastrukturę i maszyny. Przy fabryce ma powstać część socjalna i biurowa.
55. Brand Service Paweł Maj
Inwestycja zlokalizowana w Pomiechówku.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 2 650 000 zł oraz zatrudnienie minimum 5 nowych pracowników.
Inwestycja polega na budowie nowego zakładu produkcji kosmetyków i chemii gospodarczej. W ramach projektu powstaną obiekty produkcyjne z pełną infrastruktura techniczną i pełnym zapleczem laboratoryjnym, magazynowym, biurowym oraz socjalnym. Kupiona zostanie nowoczesna linia produkcyjna oraz wyposażenie laboratorium.
56. Tabor spółka jawna Gronkowski Robert
Inwestycja zlokalizowana w Bartoszycach.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 1 450 000 zł oraz zatrudnienie minimum 3 nowych pracowników.
Inwestycja będzie polegała na wybudowaniu nowego zakładu zajmującego się produkcją wyrobów wędliniarskich oraz garmażeryjnych.
57. PUR sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Nidzicy.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 2 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 10 nowych pracowników.
Spółka w ramach przedsięwzięcia kupi maszyny do produkcji włókniny tapicerskiej, urządzeń szwalniczych, stołów do tapicerowania oraz nowoczesnego plotera CNC do cięcia płyt. Dzięki tym inwestycjom działalność spółki zostanie rozszerzona o produkcję stelaży do mebli tapicerowanych oraz produkcję mebli.
58. Bruss Polska sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Mrągowie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 40 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 10 nowych pracowników.
Przedsięwzięcie zakłada kupno dwóch kompletnych linii produkcyjnych komponentów wykorzystywanych w silnikach samochodowych najnowszej generacji.
59. New Energy Transfer sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Elblągu.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 24 780 000 zł oraz zatrudnienie minimum 20 nowych pracowników.
Projekt dotyczy budowy nowego zakładu produkcyjnego – Centrum Innowacyjnych Technologii Sorpcyjnych NET. Na podstawie zgłoszenia patentowego będą w nim wytwarzane innowacyjne chłodziarki sorpcyjne. Uruchomienie produkcji jest wynikiem wdrożenia wyników prac B+R.
60. Tombet Tomasz Saczuk
Inwestycja zlokalizowana w Iławie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 2 130 000 zł oraz zatrudnienie minimum 4 nowych pracowników.
Inwestycja polega na budowie w Iławie nowego zakładu produkującego prefabrykowaną masę betonową z użyciem wodoszczelnej technologii. Projekt zakłada utworzenie węzła betoniarskiego z pełną linią technologiczną.
Źródło: www.wmsse.com.pl

Komentuj "60 zezwoleń W-MSSE S.A. w dwa i pół roku"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


Zabezpieczenie antyspamowe:

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: