400 plus – ważna informacja dla osób represjonowanych z powodów politycznych w PRL

Agnieszka Gębczyńska31 sierpnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych z dnia 20 marca 2015 r., która dotyczy okresu od 1 stycznia 1956 r. do 31 lipca 1990 r.

Nowelizacja pozwala skorzystać z przywilejów szerszej grupie osób niż dotychczas. Najistotniejszą zmianą jest możliwość otrzymania przez uprawnioną osobę comiesięcznego świadczenia w wysokości 402,72 zł, jest ono przyznawane bezterminowo, bez względu na dochód.

O przyznanie świadczenia można ubiegać się w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Pierwszym jednak krokiem jest skierowanie wniosku do urzędu o  stwierdzenie nabycia uprawnień. Wraz z nowelizacją ustawy pojawiły się nowe wzory druków powołane na tę okoliczność. Zmiany w nowelizacji obejmują również inne niż dotychczas zasady przy przyznawaniu pomocy finansowej :

Pomoc jednorazowa:

  1. przyznawana do wysokości 150% najniższej emerytury w przypadku trudnej sytuacji materialnej lub zaistnienia zdarzeń losowych;
  2. przyznawana do wysokości 300% najniższej emerytury, w przypadku :
  • na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego;
  • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
  • zakupu przedmiotów ortopedycznych;
  • dostosowania pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa;
  • opłacania pomocy pielęgnacyjnej i inne.

Pomoc jednorazowa przyznawana jest nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

Pomoc okresowado wysokości 100% najniższej emerytury miesięcznie.

Pomoc okresowa może być przyznana  na okres do 6 miesięcy.

Pozafinansowymi uprawnieniami dla osób represjonowanych przewidziano zmiany w dostępie do opieki zdrowotnej. Osoba uprzywilejowana może skorzystać z pomocy poza kolejnością: w ambulatoriach, u lekarzy specjalistów – bez skierowania, a także w aptekach.

Zaszły też korzystne zmiany w naliczaniu emerytur i rent. Okresy osadzenia w więzieniach i okresy internowania  nalicza się podwójnie.

Rady konsultacyjne działają przy wojewodach,  które zobowiązane są do udzielenia informacji i pomocy administracyjnej.

Wniosek – potwierdzenie statusu

Agnieszka Gębczyńska

* * *
Agnieszka Gębczyńska – prawnik, doktorantka studiów doktoranckich z zakresu nauk prawnych z afiliacją przy Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej na Wydziale Prawa i Administracji w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Komentuj "400 plus – ważna informacja dla osób represjonowanych z powodów politycznych w PRL"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: