2 miliardy złotych na inwestycje kolejowe w Polsce Wschodniej

DSC_8726

Blisko 2 mld zł na inwestycje kolejowe w rejonie Polski Wschodniej. Wśród realizowanych pięciu projektów jest również modernizacja linii kolejowej nr 216 Olsztyn-Działdowo za 526 mln zł. – Przez cały okres swojej działalności od początku mówiłem, że zrobię wszystko, aby Polska Wschodnia przestała być wykluczona komunikacyjnie i teraz to się dzieje – powiedział po podpisaniu umów i po konferencji Jerzy Szmit, prezes okręgowy okręgu olsztyńskiego.

Umowy podpisali w obecności podsekretarza stanu z Ministerstwa Rozwoju Adama Hamryszczaka i wojewody Artura Chojeckiego, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol, prezes Zarządu PKP PLK Ireneusz Merchel oraz członek Zarządu tej spółki Arnold Bresch. Połowę udało się pozyskać  ze środków UE, z Programu Polska Wschodnia.

Koszt projektu realizowanego na Warmii i Mazurach wyniesie ponad 526 mln zł. Za te pieniądze wybudowane zostaną nowe budynki dworcowe w Olsztynie i Nidzicy, wymieniona zostanie nawierzchnia kolejowa na całej trasie oraz sieć trakcyjna od Działdowa do Nidzicy. Wybudowane zostaną 3 nowe, a przebuduje się 13 peronów. Powstaną również parkingi w sąsiedztwie dworców. Reasumując, trzy województwa: podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie otrzymają nowoczesne połączenia kolejowe.

Wyremontowane torowiska pozwolą skrócić czas jazdy pociągów, które znacząco przyśpieszą. Możliwe będzie podróżowanie z maksymalną prędkością do 120 km/h i 80 km/h dla pociągów towarowych, przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa ruchu.  Wpłynie to na czas przejazdu pociągów pasażerskich. Z Warszawy do Olsztyna będzie się podróżowało około 25 minut krócej, a na odcinku Białystok – Czeremcha – Siemiatycze o ok. 20 minut. Zwiększy się także przepustowość linii, a przewoźnicy będą mogli uruchomić większą liczbę połączeń.

Efektem inwestycji będzie również zwiększenie bezpieczeństwa podróży. Prace inwestycyjne obejmą instalację nowoczesnych systemów Sterowania Ruchem Kolejowym (SRK), budowę nowych i modernizację istniejących przejazdów kolejowych, a także wymianę rozjazdów. Zrewitalizowane lub przebudowane zostaną obiekty inżynieryjne (przepusty i mosty, wiadukty) oraz urządzenia telekomunikacyjne i elektroenergetyczne.

 

Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn

Wartość ogółem: 526 722 140,72 zł

Wkład UE: 354 873 810,06 zł

Beneficjent: PKP PLK S.A.

Projekt obejmuje rehabilitację linii kolejowej nr 216 na odcinku od km 1,140 do km 83,594 wraz z pracami na liniach sąsiadujących w obszarze stacji Olsztyn Główny) i prace dworcowe (budowa dworców w Nidzicy, Olsztynie Zachodnim i Olsztynie Głównym, przebudowa dworca w Olsztynku i budowa parkingów Park&Ride oraz zagospodarowanie terenu).

Inwestycja realizowana jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiatach działdowskim, nidzickim, olsztyńskim i mieście Olsztyn. Odcinek, którego dotyczy projekt, posiada status linii znaczenia państwowego. Planowane są roboty budowlane: m.in. kompleksowa wymiana nawierzchni kolejowej, co pozwoli na uzyskanie dopuszczalnego nacisku osi do 221 kN, budowa 3 nowych i przebudowa 13 peronów oraz wymiana sieci trakcyjnej na odcinku Działdowo – Nidzica.

Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz

Wartość ogółem: 517 575 609,33 zł

Wkład UE: 312 001 222,37 zł

Beneficjent: PKP PLK S.A.

Projekt realizowany jest w woj. świętokrzyskim i podkarpackim. Obejmuje swoim zakresem prace na  linii kolejowej nr 25 na odcinku od km 143,422 do km 242,400 oraz przebudowę dworca kolejowego Skarżysko Kamienna wraz z budową parkingu Park&Ride.

W ramach projektu wykonane zostaną prace budowlane, m.in.: przebudowa nawierzchni torowej wraz z korektą geometrii torów w celu dostosowania do prędkości 120 km/h dla ruchu pasażerskiego i 80 km/h dla ruchu towarowego, wzmocnienie podtorza na odcinku Skarżysko Kamienna – Zalesie Gorzyckie, przebudowa istniejących skrzyżowań w poziomie szyn, budowa, przebudowa i rehabilitacja obiektów inżynieryjnych, dostosowanie obiektów do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się, wymiana urządzeń mechanicznych srk na przekaźnikowe lub komputerowe, kompleksowa wymiana sieci trakcyjnej w torach głównych na odcinku Skarżysko Kamienna – Wąchock wraz ze stacją Wąchock.

Zakres przebudowy dworca obejmuje zmianę układu funkcjonalno-przestrzennego obiektu wraz z kompleksową przebudową wnętrza i zewnętrza obiektu. W ramach przebudowy przewidziano udogodnienia zapewniające kompleksową obsługę osób niepełnosprawnych oraz nowoczesną obsługę pasażerów.

Prace na linii kolejowej nr 31 na odcinku granica woj. – Czeremcha – Hajnówka

Wartość ogółem: 229 157 347,89 zł

Wkład UE: 158 224 532,65 zł

Beneficjent: PKP PLK S.A.

Prace infrastrukturalne obejmą rehabilitację linii kolejowej 31 na odcinku od km 55,200 (granica woj.) do km 120,889 (stacja Hajnówka) o długości 65,689 km. W zakresie prac dworcowych projekt zakłada przebudowę dworca w Siemiatyczach i Czeremsze oraz budowę parkingów Park&Ride.

Inwestycja realizowana jest w woj. podlaskim. Cały odcinek posiada status linii znaczenia państwowego. Projekt zakłada m.in. kompleksową modernizację systemów i urządzeń elektroenergetyki do 1 kV, rozbiórkę starych i ponowną zabudowę 16 nowych peronów, prace na przejazdach kolejowych, instalację półsamoczynnej blokady liniowej jednoodstępowej dwukierunkowej, tarcz ostrzegawczych wraz z okablowaniem, zabudowę systemu kontroli niezajętości szlaku i instalację wskaźników przytorowych.

Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)

Wartość ogółem:  106 848 737,99 zł

Wkład UE:  73 702 614,14 zł

Beneficjent: PKP PLK S.A.

Inwestycja jest zlokalizowana w województwie podlaskim, w powiatach białostockim i bielskim. Projekt obejmuje rehabilitację linii kolejowej 32 na odcinku od km 27,320 (Lewki) do km 73,672 (stacja Białystok) o długości 46,352 km. W zakresie prac dworcowych projekt zakłada budowę dworca kolejowego w Bielsku Podlaskim i przebudowę dworca kolejowego w Białymstoku oraz budowę parkingów Park&Ride.

Odcinek linii kolejowej nr 32 od km 27,320 do km 73,672 posiada status linii znaczenia państwowego. Planowana jest kompleksowa modernizacja systemów i urządzeń elektroenergetyki do 1 kV, budowa nowych peronów, rozbiórka starych, prace na przejazdach kolejowych, związane m.in. z zabudową systemu sterowania ruchem kolejowym kat. D lub C, zabudową nowej nawierzchni przejazdowej, niwelacją terenu, wycinką drzew, uzupełnieniem oznakowania. W zakresie prac dworcowych projekt zakłada przebudowę dworca w Białymstoku, budowę dworca kolejowego w Bielsku Podlaskim i parkingów Park&Ride.

Prace na linii kolejowej nr 52 na odcinku Lewki – Hajnówka

Wartość ogółem: 96 877 757,87 zł

Wkład UE: 66 811 118,10 zł

Beneficjent: PKP PLK S.A.

Inwestycja realizowana jest w woj. podlaskim. Obejmuje prace infrastrukturalne, polegające na rehabilitacji linii kolejowej nr 52 na odcinku od km -0,151 (posterunek odgałęźny Lewki) do km 26,261 (stacja Hajnówka) o długości 26,412 km. Odcinek posiada status linii znaczenia lokalnego.

Projekt przewiduje m.in. kompleksową modernizację systemów i urządzeń elektroenergetyki do 1 kV, co pozwoli na zabudowę nowoczesnych urządzeń i systemów sterowania na rehabilitowanej linii; prace konserwacyjne na części obiektów inżynieryjnych, przebudowę peronów i budowę nowych, odbudowę nawierzchni torowej oraz wymianę rozjazdów.

Redakcja
fot. Kamil Olszewski

 

 

Komentuj "2 miliardy złotych na inwestycje kolejowe w Polsce Wschodniej"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: