7 grudnia 2021Podziękowanie

W imieniu własnym oraz Rodziców mojego siostrzeńca śp. Mateusza Ciszkowskiego serdecznie dziękuję Panu Prezesowi Jerzemu Szmitowi oraz Koleżankom i Kolegom z Komitetu Miejskiego Prawa i Sprawiedliwości w Olsztynie za okazaną nam pomoc i wsparcie w tak trudnych dla nas chwilach. Anna Bukowska


Powrót na górę strony