1 stycznia 2020


Nowości na liście leków refundowanych

Nowe leki dla chorych na cukrzycę, depresję i WZW B oraz nowe terapie dla pacjentów z rakiem piersi, płuca i chłoniakami – to główne zmiany na liście leków refundowanych, która wchodzi w życie od 1. stycznia. Wykaz zostanie też poszerzony…
Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony