25 lipca 2019

O rozwoju Polski Wschodniej w Ełku

O możliwościach rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego z samorządowcami i przedsiębiorcami rozmawiali w Ełku wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń i senator Małgorzata Kopiczko. Spotkanie w Parku Naukowo-Technologicznym dotyczyło szans inwestycyjnych regionu. Szacuje się, że wsparcie z funduszy europejskich w aktualnej perspektywie…

Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony