19 grudnia 2018




Nowy System Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

1 grudnia 2018 r. Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski spotkał się z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia nauczycieli z województwa warmińsko-mazurskiego. Celem spotkania było omówienie planowanych zmian wynikających z projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w…


Dekomunizacja i NSA

Na Św. Mikołaja, innym na Mikołaja, pod choinkę, na gwiazdkę, a jeszcze innym na Dziadka Mroza „polskie” władze miast i Sądy sprezentowały komunistów, w większości agentów sowieckich, zbrodniarzy i zdrajców Polski i Polaków. Acha, jeszcze na rocznicę „kulturalnego” stanu wojennego. Niedługo…






Będzie nowy program dla najbiedniejszych obszarów

Rząd szykuje nowe narzędzie skierowane do najsłabszych gospodarczo obszarów. Chodzi o ponadregionalny Program 2020+, który będzie m.in. wspierał inwestycje rozwojowe współpracujących ze sobą gmin. Jego stworzenie przewidziano w projekcie nowej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, której konsultacje ruszyły…


Powrót na górę strony