2 lipca 2018
Upolitycznianie PCK?

Zmiana na stanowisku dyrektora okręgowego PCK w Olsztynie. Dotychczasowy dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie Andrzej Karski przeszedł na emeryturę.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony