12 czerwca 2018

Zarząd Izby Rolniczej z absolutorium

Czerwiec to czas, kiedy Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza kończy rozliczać miniony rok, a dokładnie kończy je głosowanie Walnego Zgromadzenia Izby nad absolutorium dla zarządu. Głosowanie przebiegło szybko i pozytywnie. Jednak tym, co zdecydowanie bardziej przyciągało…
Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony