Czerwiec 2018
Kolejne inwestycje drogowe na Warmii i Mazurach

Z wielką przyjemnością możemy poinformować o zakwalifikowanych do dofinansowania inwestycjach drogowych z woj. warmińsko-mazurskiego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Realizacja tych inwestycji będzie możliwa między innymi dzięki zaangażowaniu…


Dobry Start – inwestycja w edukację dzieci

Z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcina Zielenieckiego, wicewojewody Sławomira Sadowskiego, kuratora oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego oraz dyrektorów Wydziału Polityki Społecznej UW Marcina Jastrzębskiego i Joanny Jabłonki-Kastrau odbyła się jedna z konferencji…


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony