22 maja 2018
Wyrazy głębokiego współczucia…

 Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia Pani Poseł Iwonie Arent z powodu śmierci Ojca składają Zarząd Okręgowy PiS Warmii i Mazur i Komitet Miejski PiS Olsztyn
Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony