4 kwietnia 2018

Wiceminister do zadań specjalnych

Zapowiadane przez premiera Mateusza Morawieckiego „odchudzanie” administracji rządowej sprawiło, że 12 marca ze stanowiskiem podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pożegnała się Ewa Lech, która między innymi nadzorowała pracę Inspekcji Weterynaryjnej.
Niemiecki obóz koncentracyjny KL Soldau i sowiecki „przejściowy” w Działdowie – projekcja filmu (5 kwietnia)

Komitet Miejski Prawa i Sprawiedliwości w Olsztynie, Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na Warmii i  Mazurach oraz Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” w Działdowie zapraszają na projekcję filmu i prelekcję o obozach: niemieckim koncentracyjnym KL Soldau…
Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony