12 lutego 2018Od 1 lipca zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej

Obecnie zwolnienia lekarskie mogą być wystawiać w formie elektronicznej, jak również i papierowej. Możemy nazwać to okresem przejściowym, ponieważ oba sposoby wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy są prawidłowe. Jednak niespełna 5 miesięcy przybliża nas…


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony