6 lutego 2018

Rusza nabór na komisarzy wyborczych

31 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.  W związku z powyższym, MSWiA informuje, że rozpoczęła się procedura rekrutacji kandydatów…

Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony