1 grudnia 2017

Zebrania wyborcze Komitetów PiS w Olsztynie, Nidzicy i olsztyńskiego (powiat ziemski) – Olsztyn, 2 grudnia 2017 r.

Połączone zebrania Komitetów PiS: Miejskiego w Olsztynie, olsztyńskiego (powiat ziemski) oraz w Nidzicy, związane z wyborami władz terenowych, odbędą się w Olsztynie, dnia 2 grudnia 2017 roku (sobota), w Domu Kultury „Akces” Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” (ul. Pana Tadeusza 6A)….Powrót na górę strony